Kunngjøringer 7. januar | Herrens dåp

I dag er det messe i Ikornnes kl. 17.00.
Husk at det ikke er katekese for prekommunion i dag, den er flyttet til neste søndag.

 • Mandag til fredag messe kl. 18.00.
 • Onsdag rosenkrans kl. 17.30.
 • Torsdag tilbedelse kl. 17.30.
 • Fredag tilbedelse etter messen, etterfulgt av møte i Stella Maris.
 • Lørdag feires ortodoks liturgi i kirken vår fra kl. 8.30 – 13.00. Kl. 13.00 messe, etterfulgt av møte i Mariaforeningen. Kl. 17.00 messe på Hareid.
 • Søndag messe på polsk kl. 9.00 og kl. 14.00, høymesse kl. 11.00 og messe på engelsk med Santo Nino-feiring kl. 16.00.
 • Søndag er det katekese for prekommunion kl. 10.00.

Den 4. januar døde Sylvia Anna Westre. Det vil være bisettelse onsdag kl. 10.00. Sylvia har gjort veldig mye for vår menighet. La oss gjengjelde det med å be for henne!

På mandag er minnedagen for Den hellige Torfinn.

Takk til alle som inviterer oss for å velsigne husene deres! Vil du ha velsignet ditt hus, ta kontakt for å avtale tid!

Den siste uken i januar (26.-28. januar) er det retrett på polsk i menigheten. Mer informasjon kommer. Ta kontakt med en av prestene om du er interessert i å være med!

Takk til alle som har hjulpet til i kirken! Takk til Priska og alle ministrantene!

God søndag til alle!

Kunngjøringer 31. desember | Festen for den hellige familie

I dag er det messe kl. 9.00, 11.00 og 14.00.
Etter messen kl. 11.00, kort tilbedelse med Te Deum.

 • Mandag er høytiden for Guds hellige mor Maria. Tilbedelse kl. 17.00, etterfulgt av messe kl. 18.00.
 • Tirsdag til fredag messe kl. 18.00
 • Onsdag rosenkrans kl. 17.30
 • Torsdag tilbedelse kl. 17.30
 • Fredag er første fredag i januar. Skriftemål fra kl. 17.00, messe kl. 18.00, etterfulgt av litaniet til Jesu hjerte.
 • Lørdag er festen for Herrens åpenbaring.
  Katekese for førstekommunion kl. 10.00 og messe kl. 12.30.
  Messe i Volda kl. 17.00. Dette er den årlige Santo Niño-feiringen.
  Første lørdags skriftemål kl. 17.30, etterfulgt av høymesse kl. 18.00. Det blir velsignelse av merker for husvelsignelse, kritt og røkelse i høymessen.
 • Søndag er Herrens dåp. Messe på polsk kl. 9.00 og kl. 14.00, høymesse kl. 11.00 og messe i Ikornes kl. 17.00. Ikke katekese for prekommunion denne søndagen, det er flyttet til neste uke.

Fra Herrens åpenbaring er det vanlig med velsignelse av hus og familien. Ta kontakt med prestene for å avtale tidspunkt. Dette er en viktig katolsk tradisjon og jeg håper mange vil benytte seg av den.

Takk til alle som har hjulpet til i julen, ministranter, vasking av kirken, og forberedelsen av kirken til jul, og ikke minst, takk til P. Dariusz og diakon Svein som har hjulpet meg!

En Frelser er oss født i dag

«Hyrdenes tilbedelse» av Gerard van Honthorst 1622

Allmektige Gud, ditt Ord er blitt kjød og fyller oss med glansen av ditt lys. Vi ber deg: Gi at våre gjerninger må være en gjenglans av dette lys som ved troen bor i vår sjel.

Kunngjøringer 4. søndag i advent | 24. desember

I dag er det julenattmesse kl. 23.00.
I morgen er det jul.
Messe kl. 9.00 og kl. 14.00 på polsk, høymesse kl. 11.00 og Ikornnes kl. 15.00.

 1. desember, festen for den hellige Stefan, er det messe med dåp på polsk kl. 9.00, kl. 11.00 høymesse og kl. 17.00 messe i Volda.
 2. desember er det rosenkrans kl. 17.30 og messe kl. 18.00. Messe i Ulsteinvik kl. 17.00.
 3. desember er det tilbedelse kl. 17.30 og messe kl. 18.00.
 4. desember messe kl. 18.00
 5. desember messe kl. 12.30
 6. desember er høytiden for den hellige familien. Messe kl. 9.00 og 14.00 på polsk, samt høymesse kl. 11.00. I messene denne dagen ber vi særlig i takknemlighet for året som har gått.

Jeg er veldig takknemlig for alle som har bidratt til at kirken er så fin som den er til jul. Jeg er også veldig glad for at det i år er noen fra alle deler av menigheten som har vært med.

Vår Herre har velsignet oss med en hvit jul. Takk også til de som hjelper meg å måke snø.

P. Dariusz og jeg ønsker dere alle en fredfull jul. Våre ønsker er at barnet i krybben vil fylle dere alle med en rikelig velsignelse.

God (snart) jul til alle!

Kunngjøringer søndag 17. desember | 3. Søndag i advent

 

I dag er det messe i Ulsteinvik kl. 17.00

 • Mandag til fredag messe kl. 18.00
 • Onsdag rosenkrans kl. 17.30
 • Torsdag tilbedelse kl. 17.30
 • Fredag roratemesse kl. 6.30

Etter messen på fredag og på lørdag kl. 10.00 klargjør vi kirken til jul.
Ministrantøvelse for julen lørdag kl. 11.00.
Messe på Hareid kl. 17.00

Søndag er både 4. søndag i advent og julaften.
På julaften har vi felles middag for de som ønsker det, i menighetssalen kl. 18.00. Kontakt prestene om du vil være med!

Messer 4. søndag i advent
Messe på polsk kl. 9.00, høymesse kl. 11.00

Messer for Herrens fødsel
Søndag kl. 23.00 Julenattmesse
Mandag 25. desember messe på polsk kl. 9.00 og kl. 14.00, høymesse kl. 11.00 og messe på Ikornes kl. 15.00

Tirsdag 26. desember messe kl. 11.00 og i Volda kl. 17.00-
Onsdag 27. desember rosenkrans kl. 17.30 og messe kl. 18.00, samt messe i Ulsteinvik kl. 17.00.

Takk til alle som bidrar for å gjøre feiringen av Herrens fødsel mulig!

Kunngjøringer 9. desember | 2. søndag i advent

 • I dag er det juleverksted for barn etter høymessen kl. 11.00. I denne messen vil biskop Erik Varden delta. Etter messen er det utvidet kirkekaffe.
 • Messe på engelsk kl. 16.00
 • Mandag til fredag er det messe kl. 18.00
 • Onsdag rosenkrans kl. 17.30
 • Torsdag tilbedelse kl. 17.30
 • Fredag er det roratemesse kl. 6.30, etterfulgt av frokost.
 • Lørdag er det katekese for konfirmanter kl. 10.00, messe for alle kl. 12.30 og prekonfirmasjon kl. 12.30.
 • Søndag messe på polsk kl. 9.00 og kl. 14.00, høymesse kl. 11.00 og messe i Ulsteinvik kl. 17.00.

Etter messen mandag til fredag vil p. Dariusz holde en kort bibelrefleksjon på polsk, etterfulgt av stille tilbedelse og tid for skriftemål.

Denne uken ble klosterkirken på Munkeby innviet. Husk brødrene i deres bønner!

Tirsdag er minnedagen for den hellige Lucia og på torsdag er det minnedagen for Johannes av Korset.

Sogneprest i Vår Frue kirke

I forkant av messen i dag ble pater Waldemar tatt i ed av biskop Erik som ny sogneprest i Vår Frue kirkes menighet med virkning fra 10. desember 2023. Menigheten gratulerer sin kjære prest og ber om Guds velsignelse over videre tjeneste!

Kunngjøringer 3. desember | 1. søndag i advent

 • I dag er det katekese for prekommunionen kl. 10.00 og messe i Ikornes kl. 17.00.
 • Fra mandag til fredag er det messe kl. 18.00.
 • Onsdag er det rosenkrans.
 • Torsdag er det tilbedelse kl. 17.30.
 • Fredag er høytiden for Jomfru Marias uplettede unnfangelse, en av de største Marias festene gjennom året.
 • Fredag også Roratemesse kl. 6.30. Dette er en spesiell messe som feires i advent. Etter messen har vi felles frokost. Høymesse kl. 18.00 etterfulgt av tilbedelse organisert av Stella Maris. Etter tilbedelse er det møte i Stella Maris-gruppen.
 • Lørdag får vi besøk av p. Valdemaras, som er en litauisk prest. Det er et møte på litauisk fra kl. 12.00-15.00. På lørdag er det ingen messe i Hareid.
 • Søndag er det messe på polsk kl. 9.00 og kl. 14.00, høymesse kl. 11.00 og messe på engelsk kl. 16.00.

Biskop Erik vil feire høymessen på søndag. I denne messen vil fire personer bli tatt opp i kirkens fulle felleskap. Be for dem gjennom uken! Etter messen blir det stor kirkekaffe. Menighetsrådet inviterer til juleverksted for barn kl. 10.00 og etter messen kl. 11.00.

På tirsdag vigsles en ny kirke i vårt stift. Munkene på Munkeby får endelig sin klosterkirke. Jeg oppfordrer alle til å be for munkene på tirsdag.

Takk til Pål Johannes og Wioletta for katekese i går!

Takk til alle som hjelper til i kirken! Uten dere ville vi ikke hatt en så fin kirke og et så godt samhold i menigheten.

God advent til alle!

Kunngjøringer 26.11.2023 | Høytiden for Kristi Konge

 • I dag er det messe kl. 16.00 på engelsk
 • Mandag til fredag messe kl. 18.00
 • Onsdag rosenkrans kl. 17.30
 • Torsdag er det tilbedelse kl. 17.30, etterfulgt av messe for den hellige Andreas
 • Fredag er første fredag i desember, skriftemål fra kl 17.00, votivmesse for Jesu hjerte kl. 18.00 etterfulgt av litaniet til Jesu hjerte
 • Lørdag er første lørdag i desember, skriftemål kl. 8.30, rosenkrans kl. 9.00 og messe kl. 9.30 Katekese kl. 10.00 for barn som går til førstekommunion. Messe kl. 12.00. I Volda, sjukehuskapellet, messe kl. 17.00
 • Søndag er den 1. søndag i advent. Messe på polsk kl. 9.00 og kl.14.00, høymesse kl. 11.00 og messe på Ikornes kl. 17.00. Husk at det er prekommunion undervisning kl. 10.00 på søndag. St. Nikolas vil også komme på besøk til menigheten på denne dagen.

10. desember kommer biskop Erik på besøk til vår menighet.

Menigheten trenger flere lektorer og kateketer. Ta kontakt med prestene om du kan hjelpe!

Takk til diakon Svein, Marius, Andreas, Priska, ministrantene og alle som hjelper i Kirken!

Etter messen feirer vi p. Darius som har fylt år.

God søndag til alle!

Kunngjøringer 19. november | 33. søndag i det alminnelige kirkeår

 • I dag er det messe i Ulsteinvik kl. 17.00.
 • I dag er det også kirkevigslingsfest for Vår domkirke i Trondheim. Vi ber særlig for vårt stift og vår domkirke.
 • Mandag til fredag er det messe kl. 18.00
 • Onsdag Rosenkransen kl. 17.30
 • Torsdag tilbedelse kl. 17.30
 • På lørdag kl. 10.00 er det ministrantsamling, kl. 12.00 messe etterfulgt av møte i Mariaforeningen. Tema for møtet er skriftemålets sakrament. Messe på Hareid kl. 17.00.
 • Søndag feirer vi høytiden for Kristi kongefest. Messe på polsk klokken 9.00 og 14.00, høymesse kl. 11.00 og messe på engelsk kl. 16.00. Etter messene på søndag feirer vi pater Darius sin bursdag.

Onsdag er minnedagen for Den salige Jomfru Marias fremstilling i templet, og minnedag for Den hellige Cecilia. Fredag er minnedagen for Den hellige Andreas Dũng Lạc og hans ledsagere.

En stor takk til foreldrene og familien Nes som var med på årets konfirmantleir!
Takk til Arek som hjelper til i kirken, takk til Priska og takk til alle andre som bidrar med å holde kirken vår gående! Takk til menighetsrådet som hadde sitt første møte! Jeg ser frem til å samarbeide med dere.
Må Gud lønne dere!

God søndag til alle!

Kunngjøringer 12. november 2023 | 32. søndag i kirkeåret

Etter messen kl. 11 i dag er det møte i menighetsrådet på vårt menighetskontor.
Engelsk messe i dag kl. 16.00.

 • Mandag til fredag messe kl. 18.00
 • Onsdag rosenkrans kl. 17.30
 • Torsdag tilbedelse kl. 17.30.
 • Torsdag, 16. november, er det bursdagen til pater Darek. Vi ønsker ham hjertelig til lykke, og vi feirer med bursdagskake 26. november etter messene
 • På fredag er det festdagen for Den hellige Elisabeth av Ungarn
 • Lørdag er det katekese for prekonfirmasjon kl 11.30 – 13.00. Messe for alle kl 12.30.
 • Den 3. søndagen i måneden er familiedag. Messe for barn og deres foreldre kl. 11.00 på norsk og kl. 14.00 på polsk. Messe er obligatorisk for barn som forbereder seg til førstekommunion.
 • Søndagsmesse på polsk klokken 9.00 og 14.00, høymesse klokken 11.00 og i Ulsteinvik klokken 17.00.

Takk for hjelpen med å plante tulipaner ved grotten til Vår Frue! Takk til Prisce og ministrantene for hjelpen i sakristiet og kirken! Takk også for gavene som er gitt til vår kirke!

God søndag til alle!