Kunngjøringer 15. oktober | 28. søndag i det alminnelige kirkeåret

 • I dag er det en messe spesielt tilrettelagt for familier kl. 11.00 og kl. 14.00, samt messe i Ulsteinvik kl. 17.00. Det er obligatorisk for førstekommunionsbarn å delta enten i messen kl. 11.00 eller kl. 14.00.
 • Etter høymessen kl. 11.00 ber vi rosenkransen. Jeg oppfordrer alle barn til å delta i minst én dekade.
 • Hverdager, unntatt torsdag, ber vi rosenkransen før messen, mens torsdag ber vi den etter messen.
 • Mandag til fredag er det messe kl. 18.00.
 • Kirken i Jerusalem har bedt verdenskirken om å be og faste for fred i Midtøsten på tirsdag. Rosenkransen og messen tirsdag blir ofret for fred i Midtøsten.
 • Onsdag feirer vi festen for evangelisten Lukas.
 • Lørdag er det katekese for konfirmanter kl. 10.00 – 13.00, prekonfirmasjon kl. 12.30 – 14.00, og messe for alle kl. 12.30.
 • Søndag er det messe på polsk kl. 9.00 og kl. 14.00, samt høymesse kl 11.00. Engelsk messe er flyttet til neste søndag.

Det er mange som er syke i vår menighet nå, jeg ber dere huske de syke i deres bønner.

Takk til alle ministrantene, til Priska og alle andre som hjelper meg i kirken!

God søndag til alle!

Kunngjøringer 1. oktober | 26. søndag i det alminnelige kirkeår

 • I dag er det prekommunion kl. 10.00 og messe i Ikornnes kl. 17.00.
 • Etter hver messe på søndagene i oktober vil det bli bedt rosenkrans.
 • Mandag – fredag: messe kl. 18.00.
 • Hverdager utenom torsdag: rosenkrans før messen.
 • Torsdag: tilbedelse kl. 17.30 og rosenkrans etter messen.
 • Lørdag: katekese for førstekommunion kl. 10.00, messe kl. 12.30. Messe i Volda, Uppheim, kl. 17.00.
 • Lørdag er også første lørdag i oktober: skriftemål kl. 17.30, messen er kl. 18.00, og vi avslutter med internasjonal rosenkrans der vi ber alle fire mysteriene.
 • Søndag: messe på polsk kl. 9.00 og kl. 14.00, høymesse kl. 11.00, og messe på engelsk kl. 16.00.

Denne uken har mange viktige minnedager. Jeg vil spesielt nevne minnedagen for de hellige verneengler på mandag og Vår Frue av Rosenkransen på lørdag.

Kunngjøringer 24. september 2023 | 25. søndag i det alminnelige kirkeår

 • I dag er det messe på engelsk kl. 16.00
 • Mandag til fredag messe kl. 18.00
 • Onsdag rosenkrans kl. 17.30
 • Torsdag tilbedelse kl. 17.30
 • Fredag feirer vi minnedag for den hellige Venceslas, og det er også festen for de hellige erkeengler.
 • Lørdag kl. 12.00 messe etterfulgt av sosialt samvær for kvinner i Mariaforeningen. Kl. 18.00 messe etterfulgt av møte for de som er interessert i å konvertere til den katolske kirken.
 • Søndag messe kl. 9 og 14 på polsk, høymesse kl. 11.00 og messe i Ikornes kl. 17.00. Katekese for barn som går til prekommunion kl. 10.00.

Det er en stor glede at p. Ole Martin er tilbake i Trondheim stift som biskoppelig vikar!
I går var det kirkevigsel på Kongsberg, der p. Khiem er sogneprest. Vi ber for ham og menigheten på Kongsberg.

Takk for alle som deltok på ministrantsamling i går! Takk til Priska og alle som bidrar i menigheten!

Kunngjøringer 17. september | 24. søndag i det alminnelige kirkeår

 • I dag er det messe kl. 17 i Ulstein kirke.
 • Mandag til fredag messe kl. 18.
 • Onsdag rosenkrans kl. 17.30.
 • Torsdag tilbedelse kl. 17.30.
 • Lørdag kl. 10 ministrantsamling.
 • Lørdag messe på Hareid kl. 17.
 • Søndag messe på polsk kl. 9 og 14, høymesse kl. 11 og messe på engelsk kl. 16.

Sr. Louisa vil fortelle om sin ordensarbeid for barn i Kazakhstan etter alle messene på søndag.

Mandag til fredag etter messen vil p. Darius holde et åndelig foredrag på polsk, etterfulgt av kort tilbedelse.

Takk til alle som hjelper til i Kirken, spesielt Pål Johannes og familien som bidrar med katekese, samt alle foreldrene som tok sine ungdommer til katekese i helgen! Husk å be for årets konfirmanter!

Kunngjøringer 10. september | 23. søndag i det alminnelige kirkeåret

 • I dag holdes det messe på engelsk kl. 16.00.
 • Mandag til fredag er det messe kl. 18.00.
 • Onsdag holdes rosenkransen kl. 17.30.
 • Torsdag er det tilbedelse kl. 17.30, og i tillegg markerer vi festen for Korsets opphøyelse med en korsvei etter messen kl. 18.00.
 • Lørdag er den første katekesedagen for konfirmanter og prekonfirmasjon. De som deltok i katekesen i fjor, møter kl. 10.00 til 13.00. Ungdom født i 2010 møter kl. 12.30 for prekommunionsundervisning.
 • Søndag holdes messe på polsk kl. 9.00 og kl. 14.00, høymessen kl. 11 og messe i Ulsteinvik kl. 17.00. Den tredje søndagen har vi et spesielt fokus på barn og familier i høymessen og den polske messen kl. 14.00. Barn som deltar i katekese oppfordres sterkt til å delta i en av disse messene.

På tirsdag feirer vår tidligere apostoliske administrator, biskop Bernt av Oslo, 70 år. Jeg oppfordrer alle til å be for biskop Bernt denne dagen.

En særlig takk til Milla og Patricia for hjelp med katekese, til Priska for hjelp i sakrestiet, og til alle andre som bidrar til kirken!

Kunngjøringer 3. september | 22. søndag i det alminnelige kirkeår

 • I dag er det messe i Ikornnes kl. 17.00
 • Mandag til fredag messe kl. 18.00
 • Onsdag rosenkrans kl. 17.30
 • Torsdag tilbedelse kl. 17.30
 • Fredag tilbedelse etter messen, etterfulgt av møte i Stella Maris
 • Fredag er festen for Jomfru Marias fødsel
 • Lørdag kl. 10.00 er det møte med barn som skal starte på førstekommunion dette året sammen med foreldre. Messe for alle ca kl. 11.00.
 • Lørdag er det messe på Hareid lørdag kl. 17.00
 • Søndag messe på polsk kl. 9.00 og kl. 14.00, høymesse kl. 11.00 og messe på engelsk kl. 16.00.

Takk til alle som hjelper til i Sakristiet og i Kirken!

God søndag til alle!

Kunngjøringer 27. august | 21. søndag i det alminnelige kirkeår

Velkommen til p. Dariusz!

Vi ønsker p. Dariusz velkommen til Vår Frue menighet! Takk til alle som har hjulpet når jeg har vært alene! Det blir en stor velsignelse for menigheten å få to prester igjen.

Kommende uke

 • Messe mandag til fredag kl. 18.00.
 • Onsdag rosenkrans kl. 17.30.
 • Torsdag tilbedelse kl. 17.30.
 • Fredag er første fredag i september. Som vanlig feirer vi votivmesse for Jesu hellige hjerte, etterfulgt av Jesu hjerte andakt.
 • Lørdag er første lørdag i september. Klokken 8.30 skriftemål, kl. 9.00 rosenkrans, og messe kl. 9.30. Klokken 10.00 er det første katekese for årets førstekommunionsbarn. Messe kl. 12.30.
 • Lørdag er det også messe kl. 17.00 i Volda, messene i Volda blir i sykehuskapellet denne gangen.
 • Søndag messe på polsk kl. 9.00 og kl. 14.00, høymesse kl. 11.00, og messe på Ikornes kl. 17.00.

God søndag til alle!

Kunngjøringer 20. søndag i det alminnelige kirkeår | 20. august

 • Messe fra mandag til fredag kl. 18.00.
 • Onsdag rosenkrans kl. 17.30.
 • Torsdag tilbedelse kl. 17.30.
 • Torsdag er festen for den hellige Bartolomeus.
 • Lørdag er det ingen messe i august.
 • Søndag messe på polsk kl. 9.00 og høymesse kl. 11.00.

Prekonfirmasjon (ungdom født i 2010) og prekommunion (barn født i 2016) må huske å registrere seg for undervisning. Se bak i kirken og på nettsidene våre for mer informasjon!

Takk til diakon Svein som kommer så ofte til Ålesund for å preke og hjelpe meg! Takk til Priska, ministranter og alle andre som hjelper til i kirken!

God søndag til alle!

Kunngjøringer 13. august | 19. søndag i det alminnelige kirkeår

 • Mandag til fredag messe kl. 18.00. Mandag er minnedagen for den hellige Maximilian Maria Kolbe
 • Tirsdag er høytiden for Jomfru Marias opptagelse i himmelen
 • Onsdag rosenkrans kl. 17.30
 • Torsdag tilbedelse kl. 17.30
 • Lørdag er det ingen messe
 • Søndag messe på polsk kl. 9.00 og høymesse kl. 11.00

Husk registrering for prekommunion og prekonfirmasjon barn som er født i 2016 og 2010. I vårt stift er det to år med undervisning før konfirmasjon og første kommunion. QR-kode for registrering er bak i kirken og på våre nettsider [se forrige kunngjøring].

Takk for alle som bidrar i kirken! Husk at Kirken er vårt felles hjem!

God søndag til alle!

Kunngjøringer 6. august 2023 | Herrens forklarelse

 • Mandag til fredag messe kl. 18.00
 • Onsdag rosenkrans kl. 17.30
 • Torsdag tilbedelse kl. 17.30

Onsdag 9. august er festen for hellige Teresia Benedikta av Korset, jomfru og martyr, vernehelgen for Europa

Hver søndag i august messe kl. 9.00 på polsk og høymesse på norsk kl. 11.00.

Jeg minner alle om at påmelding til førstekommunion (barn født i 2016) og konfirmasjonsundervisning (ungdom født 2010) kan gjøres ved å skanne QR-koden eller gå inn på vedlagt link.

Takk til Priska for hjelp i sakrestiet og kirken!

God søndag til alle!

Førstekommunion
Konfirmasjonsundervisning