Forum

Mariaforeningen

Vi har hatt en aktiv Mariaforening før koronapandemien. Vi håper nå å starte den opp igjen, noen lørdager kl. 13, fra januar 2023, følg med i kunngjøringene. Kvinnene i menigheten inviteres til den nye Mariaforeningen, og særleg oppfordrer vi menighetens yngre kvinner til å delta.

Katolsk Forum

Lær mer om troen!
Følg med i kunngjøringene i messen og i dagspressen for nærmere informasjon.

Stella Maris

Stella Maris er en polsktalende gruppe som møtes jevnlig. Ta kontakt med p. Waldemar for flere opplysninger. Se også websiden http://stellamaris.katolsk.org/

Miniforedrag

Miniforedrag på Vatikanradioen av p. Ole Martin Stamnestrø, hør et utvalg.