Katekese

Førstekommunion
1. lørdag i måneden kl. 10. Messe kl. 12.30

Konfirmasjon
3. lørdag i måneden kl. 10-13. Messe kl. 12.30.

Prekonfirmasjon
3. lørdag i måneden kl. 12.30-14.00. Messe kl. 12.30.