Kunngjøringer 24. september 2023 | 25. søndag i det alminnelige kirkeår

 • I dag er det messe på engelsk kl. 16.00
 • Mandag til fredag messe kl. 18.00
 • Onsdag rosenkrans kl. 17.30
 • Torsdag tilbedelse kl. 17.30
 • Fredag feirer vi minnedag for den hellige Venceslas, og det er også festen for de hellige erkeengler.
 • Lørdag kl. 12.00 messe etterfulgt av sosialt samvær for kvinner i Mariaforeningen. Kl. 18.00 messe etterfulgt av møte for de som er interessert i å konvertere til den katolske kirken.
 • Søndag messe kl. 9 og 14 på polsk, høymesse kl. 11.00 og messe i Ikornes kl. 17.00. Katekese for barn som går til prekommunion kl. 10.00.

Det er en stor glede at p. Ole Martin er tilbake i Trondheim stift som biskoppelig vikar!
I går var det kirkevigsel på Kongsberg, der p. Khiem er sogneprest. Vi ber for ham og menigheten på Kongsberg.

Takk for alle som deltok på ministrantsamling i går! Takk til Priska og alle som bidrar i menigheten!

Ogùoszenia 24 wrzeúnia 2023 | 25. niedziela zwykùa

Announcements 24th September 2023 | 25th Sunday in Ordinary Time

Kunngjøringer 17. september | 24. søndag i det alminnelige kirkeår

 • I dag er det messe kl. 17 i Ulstein kirke.
 • Mandag til fredag messe kl. 18.
 • Onsdag rosenkrans kl. 17.30.
 • Torsdag tilbedelse kl. 17.30.
 • Lørdag kl. 10 ministrantsamling.
 • Lørdag messe på Hareid kl. 17.
 • Søndag messe på polsk kl. 9 og 14, høymesse kl. 11 og messe på engelsk kl. 16.

Sr. Louisa vil fortelle om sin ordensarbeid for barn i Kazakhstan etter alle messene på søndag.

Mandag til fredag etter messen vil p. Darius holde et åndelig foredrag på polsk, etterfulgt av kort tilbedelse.

Takk til alle som hjelper til i Kirken, spesielt Pål Johannes og familien som bidrar med katekese, samt alle foreldrene som tok sine ungdommer til katekese i helgen! Husk å be for årets konfirmanter!

Kunngjøringer 10. september | 23. søndag i det alminnelige kirkeåret

 • I dag holdes det messe på engelsk kl. 16.00.
 • Mandag til fredag er det messe kl. 18.00.
 • Onsdag holdes rosenkransen kl. 17.30.
 • Torsdag er det tilbedelse kl. 17.30, og i tillegg markerer vi festen for Korsets opphøyelse med en korsvei etter messen kl. 18.00.
 • Lørdag er den første katekesedagen for konfirmanter og prekonfirmasjon. De som deltok i katekesen i fjor, møter kl. 10.00 til 13.00. Ungdom født i 2010 møter kl. 12.30 for prekommunionsundervisning.
 • Søndag holdes messe på polsk kl. 9.00 og kl. 14.00, høymessen kl. 11 og messe i Ulsteinvik kl. 17.00. Den tredje søndagen har vi et spesielt fokus på barn og familier i høymessen og den polske messen kl. 14.00. Barn som deltar i katekese oppfordres sterkt til å delta i en av disse messene.

På tirsdag feirer vår tidligere apostoliske administrator, biskop Bernt av Oslo, 70 år. Jeg oppfordrer alle til å be for biskop Bernt denne dagen.

En særlig takk til Milla og Patricia for hjelp med katekese, til Priska for hjelp i sakrestiet, og til alle andre som bidrar til kirken!

Kunngjøringer 3. september | 22. søndag i det alminnelige kirkeår

 • I dag er det messe i Ikornnes kl. 17.00
 • Mandag til fredag messe kl. 18.00
 • Onsdag rosenkrans kl. 17.30
 • Torsdag tilbedelse kl. 17.30
 • Fredag tilbedelse etter messen, etterfulgt av møte i Stella Maris
 • Fredag er festen for Jomfru Marias fødsel
 • Lørdag kl. 10.00 er det møte med barn som skal starte på førstekommunion dette året sammen med foreldre. Messe for alle ca kl. 11.00.
 • Lørdag er det messe på Hareid lørdag kl. 17.00
 • Søndag messe på polsk kl. 9.00 og kl. 14.00, høymesse kl. 11.00 og messe på engelsk kl. 16.00.

Takk til alle som hjelper til i Sakristiet og i Kirken!

God søndag til alle!

Kunngjøringer 27. august | 21. søndag i det alminnelige kirkeår

Velkommen til p. Dariusz!

Vi ønsker p. Dariusz velkommen til Vår Frue menighet! Takk til alle som har hjulpet når jeg har vært alene! Det blir en stor velsignelse for menigheten å få to prester igjen.

Kommende uke

 • Messe mandag til fredag kl. 18.00.
 • Onsdag rosenkrans kl. 17.30.
 • Torsdag tilbedelse kl. 17.30.
 • Fredag er første fredag i september. Som vanlig feirer vi votivmesse for Jesu hellige hjerte, etterfulgt av Jesu hjerte andakt.
 • Lørdag er første lørdag i september. Klokken 8.30 skriftemål, kl. 9.00 rosenkrans, og messe kl. 9.30. Klokken 10.00 er det første katekese for årets førstekommunionsbarn. Messe kl. 12.30.
 • Lørdag er det også messe kl. 17.00 i Volda, messene i Volda blir i sykehuskapellet denne gangen.
 • Søndag messe på polsk kl. 9.00 og kl. 14.00, høymesse kl. 11.00, og messe på Ikornes kl. 17.00.

God søndag til alle!

Kunngjøringer 20. søndag i det alminnelige kirkeår | 20. august

 • Messe fra mandag til fredag kl. 18.00.
 • Onsdag rosenkrans kl. 17.30.
 • Torsdag tilbedelse kl. 17.30.
 • Torsdag er festen for den hellige Bartolomeus.
 • Lørdag er det ingen messe i august.
 • Søndag messe på polsk kl. 9.00 og høymesse kl. 11.00.

Prekonfirmasjon (ungdom født i 2010) og prekommunion (barn født i 2016) må huske å registrere seg for undervisning. Se bak i kirken og på nettsidene våre for mer informasjon!

Takk til diakon Svein som kommer så ofte til Ålesund for å preke og hjelpe meg! Takk til Priska, ministranter og alle andre som hjelper til i kirken!

God søndag til alle!

Kunngjøringer 13. august | 19. søndag i det alminnelige kirkeår

 • Mandag til fredag messe kl. 18.00. Mandag er minnedagen for den hellige Maximilian Maria Kolbe
 • Tirsdag er høytiden for Jomfru Marias opptagelse i himmelen
 • Onsdag rosenkrans kl. 17.30
 • Torsdag tilbedelse kl. 17.30
 • Lørdag er det ingen messe
 • Søndag messe på polsk kl. 9.00 og høymesse kl. 11.00

Husk registrering for prekommunion og prekonfirmasjon barn som er født i 2016 og 2010. I vårt stift er det to år med undervisning før konfirmasjon og første kommunion. QR-kode for registrering er bak i kirken og på våre nettsider [se forrige kunngjøring].

Takk for alle som bidrar i kirken! Husk at Kirken er vårt felles hjem!

God søndag til alle!

Kunngjøringer 6. august 2023 | Herrens forklarelse

 • Mandag til fredag messe kl. 18.00
 • Onsdag rosenkrans kl. 17.30
 • Torsdag tilbedelse kl. 17.30

Onsdag 9. august er festen for hellige Teresia Benedikta av Korset, jomfru og martyr, vernehelgen for Europa

Hver søndag i august messe kl. 9.00 på polsk og høymesse på norsk kl. 11.00.

Jeg minner alle om at påmelding til førstekommunion (barn født i 2016) og konfirmasjonsundervisning (ungdom født 2010) kan gjøres ved å skanne QR-koden eller gå inn på vedlagt link.

Takk til Priska for hjelp i sakrestiet og kirken!

God søndag til alle!

Førstekommunion
Konfirmasjonsundervisning

Kunngjøring 9. juli | 14. søndag i det alminnelige kirkeår

Kjære alle sammen. Takk til alle som ble med og gjorde gårsdagens pilegrimstur til en fantastisk dag! Særlig takk til Priska, Pål Johannes og alle ministrantene som deltok!

Uken som kommer:

 • Mandag til fredag messe kl. 18.00
 • Onsdag rosenkrans kl. 17.30
 • Torsdag tilbedelse kl. 17.30
 • Ingen messe på lørdag
 • Søndag messe på polsk kl. 9.00 og høymesse kl. 11.00

Husk, det er ikke messe på messestedene i juli og august!

Tirsdag er festen for Den hellige Benedikt.

Velsignet søndag til alle!

Kunngjøringer 2. juli | 13. søndag i det alminnelige kirkeår

Bønnevandring før messen på Selja. Les mer om Selja og seljumannamesse

Pilegrimstur til Selja

Lørdag er høytiden for den hellige Sunniva. Menighetens pilegrimstur til Selja finner sted på lørdag. Vi reiser fra kirken kl. 8.00. Det er svært hyggelig at nabomenigheten i Molde også kommer i år. Husk at alle må betale for båten selv!

 • I dag er det messe kl. 9.00 på polsk og høymesse kl. 11.00.
 • Fra mandag til fredag er det messe kl. 18.00.
 • På onsdag er det rosenkrans kl. 17.30.
 • På torsdag er det tilbedelse kl. 17.30.
 • Fredag er første fredag i juli, og det vil være en votivmesse for Jesu hjerte kl. 18.00, etterfulgt av andakt til Jesu hjerte.
 • På søndag er det messe på polsk kl. 9.00 og høymesse kl. 11.00.

Husk at det ikke er messe på messestedene i juli.

Takk til alle som bidro i Ragnhilds begravelse. Husk å ha Ragnhild i deres bønner!

Mandag er festen for apostelen Thomas.

God søndag til alle!