Kunngjøringer 26. mars | 5. søndag i fasten

 • I dag er det messe kl. 16.00 på engelsk
 • På tirsdag er det årsdagen for biskop Berislav sin bispevielse, vi ber særlig for biskopen av Tromsø denne dagen.
 • Mandag til fredag messe kl. 18.00
 • Onsdag rosenkrans kl. 17.30
 • Torsdag tilbedelse kl. 17.30
 • Fredag korsvei kl. 17.30
 • Lørdag er første lørdag i april. Kl. 8.30 skriftemål, kl. 9.00 rosenkrans etterfulgt av messe kl. 9.30 for Marias rene hjerte. Kl. 10.00 er det katekese for førstekommunion, kl. 12.30 er det messe for alle.
 • Lørdag kl. 17.00 messe i Volda med velsignelse av palmeblad
 • Søndag er palmesøndag. Det blir velsignelse av palmegrener og prosesjon i alle messer. Messe på polsk kl. 9.00 og 14.00, høymesse kl. 11.00
 • Søndag kl. 17.00 messe i Ikornnes

Vi har en tradisjon i menigheten på palmesøndag. Etter messen kl. 11.00 er p. Waldemar og menighetsrådet tilgjengelig for spørsmål og innspill fra menigheten.

På lørdag 1. april er det katekeseseminar i Trondheim. Ta kontakt om du vil delta.

Biskopenes hyrdebrev ligger på våre nettsider.

Programmet for den hellige uke blir kunngjort på palmesøndag.

Tusen takk til alle som bidrar i menigheten.

God søndag til alle!

Kunngjøringer 19. mars | 4. søndag i fasten

 • I dag er det messe i Ulsteinvik kl. 17.00
 • Mandag er høytiden for den hellige Josef, Jomfru Marias brudgom. Høymesse kl. 18.00
 • Tirsdag til fredag messe kl. 18.00
 • Onsdag rosenkrans kl. 17.30
 • Torsdag tilbedelse kl. 17.30
 • Fredag korsvei kl. 17.30
 • Lørdag er høytiden for Herrens bebudelse. Messe kl. 13.00, etterfulgt av møte i Mariaforeningen og messe i Hareid kl. 17.00
 • Søndag messe på polsk kl. 9.00 og kl. 14.00, høymesse kl. 11.00 og messe på engelsk kl. 16.00

Joana og Gregor Berdzik fra Oslo besøker menigheten på lørdag og søndag. De jobber med evangelisering i hjemmet.

God søndag!

Kunngjøringer 12. mars | 3. søndag i fasten

 • I dag er det messe på engelsk kl. 16.00.
 • Mandag til fredag messe kl. 18.00.
 • Onsdag rosenkrans kl. 17.30.
 • Torsdag tilbedelse kl. 17.30.
 • Fredag korsvei kl. 17.30 etterfulgt av messe, tilbedelse med Stella Maris. Etter tilbedelse er det møte i Stella Maris.
 • Lørdag konfirmantkatekese kl. 10.00 – 13.00, prekonfirmasjon kl. 12.30 – 14.00. Alle konfirmanter som ikke har gjort det, må levere dåpsattest.
 • Søndag messe på polsk kl. 9.00 og 14.00, høymesse kl. 11.00 og messe i Ulsteinvik kl. 17.00.

Takk til alle som har malt kirken vår og hjulpet til med ventilasjonssystemet! De siste tre dagene har rundt 25 personer bidratt med frivillig arbeid. Kirken er vårt felles hjem, og jeg blir veldig glad for alle som hjelper til med å holde hjemmet vårt så pent.

God søndag til alle!

Kunngjøringer 5. mars – 2. søndag i fasten

 • I dag er det messe i Ikornes kirke kl. 17.00
 • Ingen messe mandag i Vår Frue kirke
 • Tirsdag til fredag messe kl. 18.00
 • Onsdag rosenkrans kl. 17.30
 • Torsdag tilbedelse kl. 17.30
 • Fredag korsvei på norsk kl. 17.30.
 • Lørdag er det messe på Hareid kl. 17.00
 • Søndag er det messe på polsk kl. 9.00 og kl. 14.00, høymesse kl. 11 og messe på engelsk kl. 16.00.

Helgen 21-23. april kommer Ulf Ekman på besøk til EWTN Norge på Haramsøya. Han vil holde foredrag i vår menighet lørdag 22. april kl. 16.30. Temaet vil være evangelisering i hverdagen. Hold av datoen og invitér gjerne ikke-katolikker til å komme! Dette er også helgen det er konfirmasjon for våre konfirmanter.

Vi skal male kirken. På torsdag etter messen trenger vi hjelp til å maskere rundt vinduene og på fredag etter messen vil vi vaske ned hele kirken. På lørdag er kirken stengt for maling. Tusen takk til alle som deltar i denne dugnaden torsdag, fredag og lørdag!

Takk til Milla for katekese på lørdag! Husk at det ikke er prekommunion i dag, men selvsagt vanlig messeplikt!

Takk også til alle som vasket kirken på fredag!

God søndag til alle!

Kunngjøringer søndag 26. februar | 1. søndag i fasten

 • I dag, søndag, er det messe på engelsk kl. 16.00.
 • Mandag til fredag messe kl. 18.00
 • Onsdag rosenkrans kl. 17.30. AA-møte i menighetssalen kl. 18.45. Møtet er åpent for alle som sliter med avhengighet.
 • Torsdag tilbedelse kl. 17.30
 • Fredag korsvei på norsk kl. 17.30. Det er første fredag i mars. Votivmesse for Jesu hellige Hjerte etterfulgt av litaniet til Jesu Hjerte
 • Lørdag er første lørdag i mars. Skriftemål kl. 8.30, rosenkrans kl. 9.00 og messe kl. 9.30. Katekese for første kommunionsbarna kl. 10.00 og messe for alle kl. 12.30. Messe i Volda kl. 17.00
 • Søndag messe på polsk kl. 9.00 og kl. 14.00, høymesse kl. 11.00. Messe på Ikornnes kl. 17.00. På søndag er det ikke prekommunionsundervisning, men husk likevel, at alle må gå i kirken på søndag!

Fastetiden er en viktig tid for skriftemål og korsvei. Kom til Kirken for å oppleve hvordan Jesus endrer ditt liv!

God søndag til alle!

Fredag 24. februar: Rosenkrans for fred

Fredag 24. februar er det ett år siden krigen i Ukraina brøt ut.
Vi i EWTN Norge – St. Rita Radio har invitert våre venner i Europa til å be rosenkrans sammen for fred.

Kl. 20.00 sender vi direkte fra Petersplassen, videre fra Norge, Polen, og Tyskland, før vi avslutter direkte fra et kapell i Kyiv med det siste smertens mysterier og sakramental velsignelse. Rosenkransen vil bli sendt i store deler av verden.

Vi håper dere vil hjelpe oss å spre denne rosenkransbønnen. Vi ber for fred, fred i Ukraina og fred i verden.

Fra Norge vil vi be 2. dekade av rosenkransen fra St. Olav domkirke i Trondheim.

Vi kommer til å bruke denne linken:

https://youtube.com/live/OD0p2m62bls?feature=share

Pål Johannes Nes,
ansvarlig redaktør
St. Rita Radio – EWTN Norge

Kunngjøringer 19. februar – 7. søndag i det alminnelige kirkeår

Forrige helg hadde vi besøk av kardinal Anders Arborelius. Det var en stor glede for hele menigheten. Takk til Pål Johannes og Erika, og ikke minst takk til alle som kom! Takk også til de som bidro med mat! Det ble en veldig fin helg.

Foto: Pål Johannes Nes
 • I dag er det messe i Ulsteinvik kl. 17.00
 • Ikke messe på mandag
 • Tirsdag – fredag hverdagsmesse kl. 18.00
 • På tirsdag etter messen er det kirkekaffe med fastelavnsboller
 • Onsdag rosenkrans kl. 17.30
 • Onsdag er det Askeonsdag-messe kl. 18.00, med utdeling av askekors. Husk at det er faste og abstinens denne dagen! Dette er en veldig viktig dag å gå til messe.
 • Torsdag tilbedelse kl. 17.30
 • Fredag korsvei kl. 17.30
 • Lørdag messe kl. 10.00, og etterpå møte i Mariaforeningen. Vi inviterer alle kvinner til å møte. Messe i Hareid kl. 17.00.
 • Søndag messe på polsk kl. 9.00 og kl. 14.00, høymesse kl. 11.00 på norsk og messe på engelsk kl. 16.00.

Jeg ønsker alle en god søndag.

Kunngjøringer 12. februar – 6. søndag i det alminnelige kirkeår

I dag har vi besøk av kardinal Anders, biskop av Stockholm stift. Vi er glade for at du deltar sammen med oss i bønn denne helgen, og vi forsikrer om at vi vil be for kirken i Sverige.

 • I dag er det messe kl. 16.00 på engelsk
 • Mandag til fredag messe kl. 18.00
 • Onsdag rosenkrans kl. 17.30
 • Torsdag tilbedelse kl. 17.30
 • Fredag er det avreise for konfirmanter til Vestnes. Avreise kl. 14.00 på fredag for de som trenger transport. Vi er tilbake kl. 14.30 på søndag.
 • Lørdag ingen undervisning for prekommunion og ingen messe. P. Waldemar deltar på konfirmantleiren.
 • Søndag messe på polsk kl. 9.00 og 14.00. Høymesse kl. 11.00. Messe i Ulsteinvik kl. 17.00.

I dag er det siste dagen til p. Felix i vår menighet. Jeg er veldig takknemlig for alt du har gjort og for vårt vennskap. Du tilpasset deg vår liturgi. Vi er alle glad i deg og vil be for deg. Døren er alltid åpen for deg i Ålesund. Tusen takk p. Felix, og Gud velsigne deg! Hellige Maria hjelpe deg på din vei videre!

God søndag til alle!

Retrett med biskop Anders

Anders kardinal Arborelius O.C.D, biskop av Stockholm, ledet retretten i menigheten lørdag 11. februar. Det var stort for vår menighet å ha en kardinal på besøk. Gjesten selv ønsket å bli kalt biskop Anders, og med sin enkle stil førte han de fremmøtte inn i temaet om å være i Guds nærvær.

Et «du», et «nu» og et «ja»

Biskop Anders la vekt på å finne Gud, som alltid er der, i vårt indre. Det er vi mennesker som strever med å holde oss borte fra alle de unyttige tingene. En fornærmelse 30 år tilbake i tid gir vi mye oppmerksomhet og pleie, og så glemmer vi å slippe Gud til, som alltid lengter i vårt indre etter å gjøre noe i våre liv. Gjennom dåpen er vi forenet med Gud. Vi må øve oss på å vende oss bort fra vårt «jeg» til et «du», Den evige Gud.

I andre seksjon gikk biskop Anders videre fra et «du» til et «nu». Så lenge våre tanker kretser om det som hører fortiden til, eller bekymrer oss for det som kan skje i fremtiden, så er vi sjelden hjemme i oss selv, der hvor vi kan finne Gud. Det er i nåtiden, et øyeblikkets sakrament, vi har mulighet til å møte Gud. Bønnen kan vi ikke kontrollere. Bønn er en evne som vi mottar i nåde, slik at det blir samhandling med Gud. Vi kan finne frommere mennesker i andre religioner. Det som gjør bønnen til en kristen bønn, er at den er rettet til Faderen ved, i og gjennom Jesus. Det er et privilegium vi kristne har, en gave fra vår dåp.

Messen etter refleksjonene ble feiret på dagen for Vår Frue av Lourdes. Her trakk biskopen fram Maria sitt «ja» som avgjørende for å slippe Gud til. Dette «ja» er også til stor oppmuntring for de troende. Ved å gi opp vårt eget, så får Gud vise oss mer av alt Han har å gi.

Tilbedelse og skriftemål

I retretten inngikk tilbedelse og tilbud om skriftemål, som flere fikk benyttet seg av. En trivelig lunsj mellom refleksjonene gav anledning til å høre fra flere som hadde reist, kort eller langt, for å være med på retretten.