Kunngjøringer 5. desember

 • Viktig informasjon vedrørende Covid-19
  I kirken må man bruke munnbind om man ikke klarer å holde 1 meter avstand. På messesteder gjelder lokale regler.


 • I dag er det messe i Sykkylven kl. 17.00.
 • Fredag kl. 06.30 er det roratemesse etterfulgt av frokost.
 • Lørdag kl. 12.00 messe og kl. 17.00 messe i Hareid.
 • Neste lørdag kl. 10.00 er det obligatorisk foreldremøte for barn som deltar i prekommunion-undervisning. Barna skal ikke delta.
 • Rosenkrans kl. 17.30 på onsdag.
 • Tilbedelse torsdag kl. 17.30 og fredag etter messen.
 • Etter tilbedelse på fredag vasker vi kirken.
 • Messe på søndag på polsk kl. 09.00 og kl. 14.00, høymesse kl. 11.00 på norsk og messe på engelsk kl. 17.00.
 • Takk til familien Nes for hjelp med katekese og til alle som bidrar til å vaske kirken!
 • Dagens kollekt går til bygging av klosteret på Munkeby.
 • Biskop Erik sin adventsretrett er tilgjengelig på St. Rita Radio sine nettsider.
 • God 2. søndag i advent til alle!

Kunngjøringer 28. november

Roratemesser er de messefeiringer som feires tidlig om morgenen, før soloppgang, i adventstiden, eller noen steder om kvelden til skinnet av tente lys. Foto: Ester H.
 • I dag er det 1. søndag i advent og etter messen er det kirkekaffe.
 • Hverdagsmesse kl. 18.00
 • Rosenkrans onsdag kl. 17.30
 • Tilbedelse torsdag kl. 17.30
 • På fredag kl. 06.30 er det roratemesse på latin etterfulgt av frokost. Jeg håper særlig de som ikke har vært med på denne messen før, vil delta i løpet av advent.
 • Fredag er også 1. fredag med skriftemål fra kl. 17.00, messe kl. 18.00, etterfulgt av tilbedelse.
 • Etter tilbedelsen vasker vi kirken.
 • Lørdag katekese for 1.kommunionsbarna kl. 10.00, avsluttes med messe kl. 12.30, som er åpen for alle.
 • Messe i Volda lørdag kl. 17.00
 • På søndag er det messe på polsk kl. 09.00 og 14.00, høymesse på norsk kl. 11.00.
 • Messe i Sykkylven kl. 17.00
 • Søndag er det katekese for pre-kommunion, første gruppe kl. 10.00 og andre gruppe kl. 12.00.
 • Neste søndag vil kollekten gå til brødrene på Munkeby. De jobber med å utvide klosteret sitt. Mer informasjon vil komme.
 • Takk til alle som hjelper til med å vaske kirken og som hjelper med adventskransen!

Kunngjøringer 21. november

 • Etter messen er det kort tilbedelse.
 • Neste lørdag messe i Hareid kl. 17.00 og messe på engelsk kl. 18.00 i Kirken
 • Hverdagsmesser kl. 18.00 (man-fre)
 • Tilbedelse torsdag kl. 17.30 og fredag etter messen
 • Rosenkrans kl. 17.30 på onsdag
 • Neste søndag er 1. søndag i advent. Messe på polsk kl. 09.00 og 14.00, høymesse på norsk kl. 11.00.
 • Takk til familien Nes som holdt katekese for konfirmantene!
 • Takk til Puthin og familien Tam for hjelp i sakrestiet!
 • På fredag, etter tilbedelsen, vasker vi kirken. Takk til alle som var med sist fredag!
 • Takk til alle som har bidratt i hagen!

Kunngjøringer 14. november

 • Ålesund kommune har kommet med nye anbefalinger knyttet til covid-19. Man skal holde 1 meter avstand. Om det ikke er mulig, oppfordrer kommunen til bruk av munnbind. Kirken oppfordrer alle til å følge disse anbefalingene.
 • Om du er syk kan du ikke komme i kirken. Trondheim Stift og St. Rita Radio sender messe direkte hver søndag.
 • I dag er det engelsk messe kl. 18.00
 • Hverdagsmesser kl. 18.00
 • Onsdag rosenkrans kl. 17.30
 • Torsdag tilbedelse kl. 17.30
 • Fredag tilbedelse etter messen. Etter tilbedelsen vasker vi kirken.
 • Lørdag kl. 10.00 katekese for konfirmanter, kl. 12.30 messe (for alle) og kl. 13.00 katekese for de som følger pre-konfirmasjon.
 • Neste søndag er 3. søndag i november og Kirken feirer Kristi kongefest. Messe på polsk kl. 09.00 og 14.00. Høymesse på norsk etterfulgt av tilbedelse kl. 11.00. Messe i Ulsteinvik kl 17.00.
 • Takk til alle som har jobbet i hagen og med rengjøring av takrennene!
 • Takk til alle som har vasket og ordnet med blomster i kirken!

Kunngjøringer 7. november

 • I dag er det messe i Ikornnes kirke kl. 17.00
 • På lørdag er det messe kl. 12.00 i Kirken og messe kl. 17.00 på Hareid
 • Søndag messe på polsk kl. 09.00 og 14.00, høymesse kl. 11.00 og messe på engelsk kl. 18.00
 • Hverdagsmesser kl. 18.00
 • Rosenkrans onsdag kl. 1730
 • Tilbedelse torsdag kl. 17.30 og fredag etter messen
 • På fredag vasker vi også kirken etter tilbedelsen
 • Tusen takk til alle som hjelper med blomster og kirkevask!
 • Takk til familien Nes som holdt førstekommunionskatekese i går, og Milla og Patricia som har prekommunion i dag!
 • I dag er det kirkekaffe etter høymessen kl. 11.00. Vi trenger å organisere kirkekaffen fremover. Ta kontakt med p. Waldemar om du kan hjelpe
 • Varmepumpe er installert, men den trenger å bli justert før den virker

God søndag til alle sammen!

Messer utenfor Ålesund

Opplysninger om messer andre steder i sognet er nå oppdatert.

Messer på norsk
Ikornnes kirke:   1. søndag i måneden kl. 17.00
Volda, Uppheim:   1. lørdag i måneden kl. 17.00
Ulstein kirke:   1. og 3. søndag i måneden kl. 17.00

Messer på polsk
Hareid kirke:   2. og 4. lørdag i måneden kl. 17.00

Kunngjøringer 10.10.2021

Takk til alle som var med og bidro til hagen og i kirken i går! Ting blir mer og mer normalt.

Takk til alle som var med på maraton-rosenkrans onsdag og spesielt til de som lagde mat!

Etter messe blir det rosenkrans etterfulgt av kirkekaffe. Jeg vet det kan være lenge med hel rosenkrans for barna, men det er fint om man er med på den første dekaden.

Lørdag den 16. oktober kl 10.00 er det konfirmantundervisning.
Prekonfirmasjon-undervisning kl. 13.00 samme dag.
12.30 messe for alle.

Ikke messe på lørdag kl. 12.00.

På søndag er det messe i Ulsteinvik kl 17.00.

I oktober blir det rosenkrans etter hverdagsmessene (ikke onsdag og lørdag).
På søndag blir det rosenkrans etter høymessen kl 11.

Takk til familien Tam og Phutin for deres arbeid i kirken og til alle som hjelper å vaske kirken på fredag!

Hverdagsmesse kl. 18.00.

Onsdag rosenkrans kl. 17.30.

Torsdag tilbedelse kl 17.30.

Fredag tilbedelse etter messen.

God søndag til alle sammen!

Kunngjøringer 26.9.2021

Restriksjonene knyttet til korona er opphevet. Det er ikke nødvendig å bestille billett lenger. Om du er syk, så må du holde deg hjemme. Vi starter med kirkekaffe og søndagsmiddag.

I dag er det Caritas søndag og kollekten går til Caritas.

I går var det konfirmasjon i Borgund kirke. Vi takker biskop Erik som var sammen med oss og konfirmerte våre 26 ungdommer. Vi gratulerer alle konfirmanter med familie. Takk til p. Marlo, ministranter, Ioana og til alle som bidro med blomster (Lucyna og hennes mann) og med mat etterpå. 

I oktober blir det rosenkrans etter hverdagsmessene (ikke onsdag og lørdag). På søndag blir det rosenkrans etter høymessen kl. 11. Om været tillater det ber vi ute sammen med Maria.

Messe i Volda lørdag kl 17.00. Sjukehuskapellet.

Undervisning for 1.kommunion lørdag kl. 10.00 som avsluttes med messe kl. 12.30.

På søndag er det pre-kommunion kl. 10.00 og kl. 12.00.

Hverdagsmesser kl. 18.00.

Rosenkrans på onsdag kl. 17.30. 

Tilbedelse torsdag kl. 17.30 og etter messen på fredag.

Fredag er det første fredag og vi feirer votivmesse for Jesu Hellige Hjerte. Skriftemål fra kl. 17.00. 

Etter tilbedelse på fredag vasker vi kirken, takk til alle som deltar.

Husk å be for biskop Erik som har årsdag for sin bispevielse søndag 3. oktober.

Kunngjøringene er tilgjengelig på papir bak i kirken. På menighetens Facebook-side og internettside.

God søndag til alle sammen!

Messetider for september 2021

Smittevernrestriksjonene oppheves f.o.m. 25. september 2021. Gud være lovet, som har ført oss gjennom denne tid!

Onsdager
Kl. 17.30   Rosenkrans

Torsdager
Kl. 17.30   Tilbedelse

Mandag – fredag
Kl. 18.00   Messe

Lørdager
Kl. 12.30   Katekesemesse (4. og 18. september)

Søndager
Kl. 09.00   Messe på polsk
Kl. 11.00   Høymesse
Kl. 14.00   Messe på polsk
Kl. 16.00   Messe på engelsk (12. september)

Messesteder

Lørdag 4. september
Kl. 17.00   merk: Volda kirke

Søndag 5. september
Kl. 17.00   Sykkylven – Ikornnes kirke

Lørdag 11. september
Kl. 17.00   Gursken kirke – flyttes til Ulsteinvik – polsk

Søndag 19. september
Kl. 17.00   Ulsteinvik – Fredheim eller Ulstein kirke – norsk

Viktige datoer i september

3. september
Votivmesse til Jesu hellige hjerte

8. september
Jomfru Marias fødsel

14. september
Korsets opphøyelse

15. september
Jomfru Marias smerte

21. september
Evangelisten Matteus

25. september
Konfirmasjon i Borgund kirke

29. september
De hellige erkeengler Mikael, Gabriel og Rafael.

Messene kan også følges via St. Rita Radio, menighetens Youtube-kanal og Facebook

Se forøvrig eget dokument, messetider september 2021

Kunngjøringer 19.9.2021

25. september kommer biskop Erik i anledning konfirmasjonen. 
Konfirmasjonen vil bli avholdt i Borgund kirke kl. 12.00 og 14.00.

Konfirmanter og faddere må møte 30 minutter før messen.

Disse messene er forbeholdt konfirmanter med gjester, som bestiller billetter på vanlig måte fra mandag. Dessverre er det ikke plass til andre. Vi trenger ministranter til konfirmasjonsmessen, meld deg til p. Waldemar.
Husk å be for våre konfirmanter.

Messe på engelsk kl. 18.00 på søndag. Merk tiden! 

Takk til Erika og Pål Johannes for hjelp med konfirmantene!

Hverdagsmesse kl. 18.00 
Onsdag rosenkrans kl. 17.30
Torsdag tilbedelse kl. 17.30
Fredag tilbedelse etter messen

Takk til familien Tam og Phutin for deres arbeid i kirken!
Takk til alle som vil hjelpe med blomster!
Takk til alle som bidro med å vaske etter tilbedelse på fredag!

God søndag til alle sammen!