Gratulerer med dagen!

Biskop Erik fyller 50 år

Foto: Petter T. Stocke-Nicolaisen 

Mandag 13. mai fyller biskop Erik av Trondheim 50 år. Vi gratulerer hjertelig, i dyp takknemlighet, fra Vår Frue menighet!

Les intervju og hilsener hos katolsk.no.

Ønsker noen å gi en gave, ber biskop Erik om at den går til stiftets fond for presteutdanning. Gaver til formålet kan gis til kontonummer 4200 59 78003 eller på VIPPS til #501769.

Kunngjøringer søndag 12. mai | 7. søndag i påsketiden (oppdaterte og korrigerte)

I dag er det messe på engelsk kl. 16.00 og messe i Ulsteinvik med Flores del Mayo kl. 17.00. Etter messen kl. 9.00 og 14.00 har p. Dariusz foredrag om konsekrasjon til Jesus gjennom Maria i menighetssalen.

 • Mandag til fredag messe kl. 18.00
 • Onsdag rosenkrans kl. 17.30
 • Torsdag tilbedelse kl. 17.30
 • Lørdag messe kl. 23.00 på polsk.
 • Søndag er pinse, messe på polsk kl. 9.00, høymesse kl. 11.00 og kl. 14.00 messe på norsk for barn. Ingen messe i Ulsteinvik.

Mandag er minnedagen for Vår Frue av Fatima. Biskop Erik Varden fyller 50 år på mandag.
Tirsdag er festen for den hellige apostelen Mathias.
Fredag er 17. mai, Norges nasjonaldag. Det blir grilling etter messen kl. 18.00.
Lørdag blir diakon Florian Pletscher ordinert til prest kl. 11.00 i St. Olav domkirke. Messen kan følges på EWTN Norge.
Det er retrett på polsk før pinse.

Fredag 17. mai
16.00 Ignatiansk meditasjon. Introduksjon og praksis. (Pater Andrzej Szczypa SJ)
18.00 Messe

Lørdag 18. mai
10.00-13.00 Workshop om DIALOG I EKTESKAP OG I FORSKJELLIGE SOSIALE GRUPPER. Påmelding innen onsdag til p. Waldemar.
20.00 Vigilien før pinse:
Konferanse om Den hellige ånd (p. Andrzej Szczypa SJ)
Vitnesbyrd, tilbedelse, forbønn
23.00 Hellig messe

Takk til alle barna som har deltatt på den hvite uken, uken etter at man har mottatt den første hellige kommunion! Takk til alle som støtter prosjektene våre, vasker kirken og alle ministranter!

Velsignet søndag og god 17. mai til alle!

Kunngjøringer 5. mai | 6. søndag i påsketiden

I dag mottar 38 barn den hellige første kommunion. Jeg ber dere om å huske alle disse barna i deres bønner.
Hjertelig takk til foreldrene som tar sitt dåpsansvar på alvor og bringer barna til katekese. Takk til årets kateketer, som har vært Milla og Patrizia!

 • I dag er det messe i Sykkylven (OBS! Merk stedet!) kl. 17.00.
 • Mandag til onsdag er det messe kl. 18.00.
 • Onsdag er det rosenkrans kl. 17.30.
 • Torsdag er Kristi Himmelfartsdag, og denne dagen er det messeplikt i Norge. Messe kl. 9.00 på polsk og høymesse kl. 11.00.
 • Fredag er det messe kl. 18.00, etterfulgt av tilbedelse og møte i Stella Maris.
 • Lørdag er det messe kl. 9.00. Det er ingen messe på Hareid denne dagen.
 • Søndag er det messe på polsk kl. 9.00 og kl. 14.00, høymesse på norsk kl. 11.00, messe på engelsk kl. 16.00, og messe i Ulsteinvik kl. 17.00 med prosesjon for Flores del Mayo.
 • Etter messene på polsk er det foredrag om konsekrasjon til Jesus gjennom Maria.

Menighetsrådet, sammen med biskopen, har bestemt at årets tur til Selja blir den 6. juli. Vi vil fremover ha vår årlige menighetstur til Selja lørdagene før Seljumannamesse, som er den 8. juli. Dette er for at flest mulig av menighetens medlemmer kan delta. Merk av datoen, mer informasjon kommer.

Takk til alle som hjelper til i kirken, støtter våre prosjekter og for våre ministranter!

Velsignet søndag til alle!

Kunngjøringer 28. april | 5. søndag i påsketiden

I går ble 30 av våre ungdommer fermet av biskop Erik Varden i Borgund kirke. Takk til vår biskop Erik, diakon Svein, diakon Florian, Pål Johannes Nes, foreldre og faddere samt alle som hjalp til på den store dagen!

 • I dag er det messe på engelsk kl. 16.00.
 • Mandag til fredag messe kl. 18.00.
 • Mandag er festen for Katarina av Siena, Europas vernehelgen. Vi ber særlig for fred i Europa denne dagen.
 • Onsdag rosenkrans kl. 17.30.
 • Torsdag tilbedelse kl. 17.30.
 • Fredag markerer den første fredagen i mai. Skriftemål kl. 17.00, høymesse kl. 18.00 for de hellige apostler Filip og Jakob, etterfulgt av Jesu hjerte-litaniet.
 • Lørdag er første lørdag i måneden. Skriftemål kl. 8.30, rosenkrans kl. 9.00 og messe kl. 9.30. Kl. 10.30 er det skriftemål for førstekommunionsbarna. Jeg oppfordrer også foreldrene til å gå til skriftemål, men ikke kl. 10.30 på lørdag. Etter skriftemålet forbereder vi kirken til feiringen av den hellige førstekommunion. Det blir også øvelse for barna.
 • Kl. 17.00 er det messe med Flores de Mayo-prosesjon i Volda.
 • Søndag messe kl. 9.00 på polsk. Kl. 11.00 høymesse på norsk og førstekommunion, kl. 14.00 messe på polsk og polsk førstekommunion. Kl. 17.00 messe i Sykkylven. (Vær oppmerksom på at det ikke er i Ikornnes!)

God søndag til alle!

Kunngjøringer 21. april | 4. søndag i påsketiden

 • I dag er det messe for barn kl. 14.00 på norsk og messe i Ulsteinvik kl. 17.00.
 • Mandag til fredag: Messe kl. 18.00.
 • Onsdag: Rosenkrans kl. 17.30.
 • Torsdag: Tilbedelse kl. 17.30.
 • Fredag: Det er Katolsk Forum med biskop Erik Varden etter messen. Tema: Liv og død etter norsk lov. Tanker om Bisperådets høringssvar om forslaget til ny abortlov.
 • Lørdag: Konfirmasjon i vår menighet. Fermingsmesse kl. 12.00 i Borgund lutherske kirke. Konfirmantene må møte 30 minutter før. Øvelse for konfirmantene fredag etter messen ca. kl. 18.40 i Borgund kirke. Etter konfirmasjonsmessen er det kirkekaffe med biskop Erik.
 • Søndag: Messe kl. 9.00 og kl. 14.00 på polsk, høymesse kl. 11.00 og messe på engelsk kl. 16.00.

Katolsk Forum

Fredag 26. april, etter messen kl. 18, er det Katolsk Forum med biskop Erik Varden. Tema:

Liv og død etter norsk lov: Tanker om Bisperådets høringssvar om forslaget til ny abortlov.

Takk for all hjelp vi prester får! Uten deres hjelp ville vi ikke klart å ha en så fin menighet.

Jeg ber dere alle huske våre konfirmanter i deres bønner denne uken.

God søndag til alle!

Kunngjøringer 14. april | 3. søndag i påsketiden

 • I dag er det messe på engelsk kl. 16.00.
 • Mandag til fredag er det messe kl. 18.00.
 • Onsdag er det rosenkrans kl. 17.30.
 • Torsdag er det tilbedelse kl. 17.30.
 • Lørdag er det katekese for konfirmanter kl. 10.00, messe for alle kl. 12.30, og prekonfirmasjon fra kl. 12.30 til 14.00.
 • Messen for barn vil nå alltid være på tredje søndag kl. 14 på norsk.
 • Søndag er det messe på polsk kl. .:00, høymesse kl. 11.00, messe for barn på norsk kl. 14.00, og kl. 17.00 er det messe i Ulsteinvik.

På tirsdag feirer vi minnedagen for den hellige Magnus.

Takk til alle som hjelper til med å vaske kirken, alle ministrantene, og takk til alle som støtter menigheten økonomisk og i bønn!

God søndag til alle!

Kunngjøringer 7. april | Miskunnssøndagen

 • I dag er det messe på Ikornnes kl. 17.00. Kl. 10.00 er det katekese for førkommunionsbarna.
 • Mandag til fredag er det messe kl. 18.00.
 • Onsdag er det rosenkrans kl. 17.30.
 • Torsdag er det tilbedelse kl. 17.30.
 • Fredag er det tilbedelse etter messen, etterfulgt av møte i gruppen Stella Maris.
 • Lørdag er det ministrantøvelse kl. 10.00 og messe på Hareid kl. 17.00.
 • Søndag er det messe på polsk kl. 9.00 og 14.00, høymesse kl. 11.00, og messe på engelsk kl. 16.00.

Etter alle dagens messer ber vi Den guddommelige miskunnsrosenkransen.

Mandag markerer vi høytiden for Herrens bebudelse, og torsdag er minnedagen for den hellige Stanislaus.

Takk til alle som støtter kirkens prosjekter, både økonomisk og med arbeidskraft! Hver uke bidrar flere frivillige med å vaske kirken og assistere i gudstjenesten. En stor takk til dere!

Ønsker alle en god søndag!

Kunngjøringer 31. mars | Påskedag

 • I dag er det messe i Ulsteinvik kl. 17.00.
 • Mandag messe på polsk kl. 9.00 og høymesse kl. 11.00.
 • Tirsdag til fredag messe kl. 18.00.
 • Onsdag rosenkrans kl. 17.30.
 • Torsdag tilbedelse kl. 17.30.
 • Fredag er første fredag i april. Skriftemål starter kl. 17.00. Etter messen følger litaniet til Jesu hjerte, etterfulgt av tilbedelse.
 • Lørdag er første lørdag i april. Skriftemål kl. 8.30, rosenkrans kl. 9.00 og messe kl. 9.30. Kl. 10.00 er det katekese for førstekommunionsbarn, og messe for alle kl. 12.30. Messe kl. 17.00 i Volda.
 • Søndag er den miskunnsrike søndag. Messe på polsk kl. 9.00 og kl. 14.00, høymesse kl. 11.00 og messe i Ikornnes kl. 17.00. Etter alle messer ber vi den guddommelige miskunns rosenkrans.

Misjon2030

Lørdag 13. april arrangerer Trondheim stift og EWTN Norge Misjon2030. Besøk nettsiden www.misjon2030.no for mer informasjon. Biskop Erik Varden oppfordrer alle til å delta, om mulig.

Takk til alle som har bidratt til at menigheten har kunnet feire den stille uke og påskehøytiden! Takk særlig til ministranter med seremonimester Karol, Priska, vår diakon Svien og vår organist Ioanna!

Kristus er oppstanden. Halleluja!

God påske til alle!

Kunngjøringer 24. mars | Den stille uken og påsken

 • I dag er det messe på engelsk kl. 16.00. Etter høymessen på palmesøndag er det tradisjon for et møte mellom menigheten og menighetsrådet. Vel møtt etter messen!
 • Mandag til onsdag messe kl. 18.00.
 • Tirsdag kl. 19.00 – 21.00 er det ortodoks liturgi i Kirken.
 • Onsdag rosenkrans kl. 17.30 og ministrantøvelse for det hellige triduum etter messen.

Programmet for den stille uke henger bak i Kirken.

Skjærtorsdag | 28. mars

Kl. 10.00 Klargjøring av kirken til det hellige triduum
Messen til minne om innstiftelse av Herrens nattverd og presteskapet:
Kl. 17.30 Messe på polsk. Kl. 20.00 Høymesse på norsk

Langfredag | 29. mars

På langfredag er det faste og abstinens (tre måltid gjennom dagen, to mindre og et normalt måltid). Alle mellom 14-60 år er bundet av fasten. Eneste unntak er syke og gravide. På langfredag blir det ikke feiret messe, men vi deltar i liturgien til minne om Jesu lidelse og død.
Kl. 11.30: Korsvei på polsk. Kl. 12.00: Langfredag-liturgi på polsk.
Kl. 14.30: Korsvei på norsk. Kl. 15.00: Langfredag-liturgi på norsk
Kl 19.00 Korsvei ved Sunnmøre museum. Vi møtes ved parkeringsplassen og går sammen korsvei utendørs.

Påskeaften | 30. mars

Velsignelse av påskemat utenfor Vår Frue kirke kl. 9.00, 10.00 og 21.15.
Kl. 11.00: Hareid. Kl: 14.00: I Ikornnes kirke.
Kl. 11.00: Gresk katolsk liturgi
Kl. 21.30: Messe påskenatt på norsk

Påskedag | 31. mars

Kl. 9.00 og 14.00: Messe på polsk
Kl. 11.00: Høymesse på norsk
Kl. 17.00: Messe i Ulsteinvik

2. påskedag | 1. april

Kl. 9.00: Messe på polsk. Kl. 11.00: Messe på norsk

Takk til alle som hjelper til gjennom den stille uke! Det er veldig mye som må gjøres, for at vi kan feire påske i menigheten. Jeg setter stor pris på dere alle!

God palmesøndag til dere alle!

Kunngjøringer 17. mars – 5. søndag i fastetiden

I dag er det møte i menighetsrådet etter messen kl. 11.00 og messe i Ulsteinvik kl. 17.00.

 • Mandag til fredag: Messe kl. 18.00.
 • Tirsdag er høytiden for Hellige Josef.
 • Onsdag: Rosenkrans kl. 17.30.
 • Torsdag: Tilbedelse kl. 17.30.
 • Fredag: Korsvei kl. 17.30.
 • Lørdag har vi Ministrantøvelse kl. 10.00 og messe på Hareid kl. 17.00.
 • Søndag er Palmesøndag. Messe på polsk kl. 9.00 og kl. 14.00, høymesse med prosesjon kl. 11.00 og messe på engelsk kl. 16.00.

Fra fredag kl. 19.00 til søndag har P. Dariusz retrett på polsk. Se oppslag for mer informasjon.

Forrige torsdag hadde vi endelig Katolsk Forum i menigheten. Vi håper å ha en til før sommeren med p. Arne Marco Kirsebom. Videre vil vi ha 4-5 Katolsk Forum i året.

Kirken har fått nytt lys! Takk til alle som har hjulpet til med dette og takk for lån av stillas! Vi har også fått en ny skriftestol, som er ment for å brukes! Takk til Christopher for arbeidet med den nye skriftestolen! Takk til Pål Johannes for hjelp med katekese og organisering av Katolsk Forum!
Takk til alle som hjelper til i kirken med vasking og ministrantene som hjelper med liturgien!
En særlig takk til alle som støtter prosjektene våre økonomisk!

Velsignet søndag til alle!