Kunngjøringer 10. mars 2024 | 4. søndag i fastetiden – Laetare

 • I dag er det messe kl. 16.00 på engelsk.
 • Mandag til fredag er det messe kl. 18.00.
 • På onsdag er det rosenkrans kl. 17.30.
 • Torsdag er det tilbedelse kl. 17.30.
 • På fredag er det korsvei kl. 17.30.
 • Lørdag er det katekese for konfirmanter kl. 10.00, messe for alle kl. 12.30, og prekonfirmasjon fra kl. 12.30 til 14.00.
 • På søndag er det messe på polsk kl. 09.00 og kl. 14.00, høymesse kl. 11.00, og messe i Ulsteinvik kl. 17.00.

Katolsk Forum

På torsdag, 14. mars, etter messen kl. 18.45, inviterer vi til et katolsk forum. Etter en lengre pause er vi glad for at Aleksander Golding vil komme for å holde et foredrag om katolsk sosiallære. Aleksander er fungerende generalsekretær i Caritas Norge og har bred erfaring fra karitativt arbeid.

Prosjekter og tjenester i menigheten

Tusen takk for arbeidet med konfesjonalene! Det tar litt tid, men alt arbeidet er gjort gratis.

På tirsdag vil det bli montert diskrete spotlights til lesepulten og alteret. Disse vil bli montert i taket. Takk for arbeidet som ble gjort i hagen i går! Takk for rengjøringen av kirken, hjelpen fra ministrantene, og alle som støtter vår kirke og våre prosjekter økonomisk!

Takk også til p. Lukas fra menigheten på Hamar som har hatt messer denne uken!

God søndag til alle!

Kunngjøringer 3. mars 2024 | 3. søndag i fastetiden

 • I dag er det messe på Ikornnes kl. 17.00.
 • Mandag til fredag, med unntak av torsdag, er det messe kl. 18.00.
 • Onsdag: Rosenkrans kl. 17.30.
 • Torsdag: Tilbedelse kl. 9.00, messe kl. 9.30. Ingen messe kl. 18.00.
 • Fredag: Korsvei kl. 17.30, etterfulgt av messe. Tilbedelse etterfulgt av møte i Stella Maris.
 • Lørdag: Messe på Hareid kl. 17.00.
 • Søndag: Messe på polsk kl. 9.00 og kl. 14.00, høymesse kl. 11.00, og messe på engelsk kl. 16.00.

Velsignet søndag til alle!

Ny inngang til kirken

Det blir bedre adkomst til kirken.

I mai starter vi byggingen av ny inngang til kirken med rampe for rullestoler og barnevogner. Hvis du ønsker å støtte prosjektet, kan du sende penger med merknaden «ny inngang». Takk for støtten!

Vår Frue Ålesund – driftskonto: 4213 52 68660
Vipps 602 615

Les videre →

Kunngjøringer 25. februar | 2. søndag i fastetiden

 • Mandag til fredag messe kl. 18.00
 • Onsdag rosenkrans kl. 17.30
 • Torsdag tilbedelse kl. 17.30
 • Fredag korsvei kl. 17.30
 • Fredag er første fredag i mars. Skriftemål fra kl. 17.00 og Jesu hjerteandakt etter messen.
 • Lørdag er første lørdag i mars, skriftemål kl. 9.30, rosenkrans kl. 9.00 og messe kl. 9.30. Katekese for førkommunionsbarna kl. 10.00. Messe kl. 12.30 for alle og messe i Volda kl. 17.00.
 • Søndag messe på polsk kl. 9.00 og 14.00, høymesse kl. 11.00 og messe på Ikornnes kl. 17.00. Kl. 10.00 er det katekese for førkommunionsbarna.

Takk til alle som har hjulpet til med skriftestolen! Takk til alle som støtter prosjektene våre økonomisk! Takk til alle som hjelper til med å vaske kirken, ministrere og ellers bidrar i kirken!

Takk til p. Krystian og diakon Svein som er med oss i dag, og takk til seminarist John Luca!

God søndag til alle!

Kunngjøringer 18. februar | 1. søndag i fastetiden

 • I dag er det messe i Ulsteinvik kl. 17.00.
 • Mandag til fredag er det messe kl. 18.00.
 • Onsdag er det rosenkrans kl. 17.30.
 • Torsdag er det tilbedelse kl. 17.30.
 • Fredag er det korsvei kl. 17.30.
 • Lørdag kl. 10.00 er det ministrantøvelse, og messe på Hareid kl. 17.00.
 • Søndag er det messe på polsk kl. 09.00 og kl. 14.00, høymesse kl. 11.00 og messe på engelsk kl. 16.00.

Torsdag er festen for Den hellige apostelen Peters stol.

Menigheten har flere prosjekter som vi jobber med nå. Vi er snart ferdig med å pusse opp skriftestolen, og i mai vil vi gjøre et større arbeid med inngangspartiet til kirken. Se oppslag bak i kirken om hvordan du kan støtte dette arbeidet.

Takk til alle foreldrene som sender sine barn til katekese, takk til familien Nes som hjelper med katekesen, og takk til alle som bidrar i kirken!

Velsignet søndag til alle!

Kunngjøringer 11. februar | 6. søndag i det alminnelige kirkeår

 • I dag er det messe kl. 16.00 på engelsk.
 • Mandag til fredag messe kl. 18.00.
 • Onsdag rosenkrans kl. 17.30.
 • Torsdag tilbedelse kl. 17.30.
 • Fredag er det korsvei kl. 17.30.
 • Lørdag katekese for konfirmanter kl. 10.00, messe for alle kl. 12.30, og prekonfirmasjon kl. 12.30 – 14.00.
 • Søndag er det messe på polsk kl. 9.00 og kl. 14.00, høymesse kl. 11.00, og messe i Ulsteinvik kl. 17.00.

Vi starter et prosjekt i kirken knyttet til skriftestolen. Den skal lydisoleres. Dette arbeidet vil pågå de neste to-tre ukene. Det skal også settes opp rekkverk i trappen opp til orgelet. Arbeidet utføres av frivillige, en stor takk til dere!

Askeonsdag

På onsdag er det Askeonsdag. Lever inn palmegrener til kirken slik at vi kan bruke det til asken! Jeg minner om faste og abstinens denne dagen.

God søndag til alle!

Kunngjøringer 4. februar | 5. søndag i det alminnelige kirkeår

 • I dag er det messe i Ikornnes kl. 17.00.
 • Mandag til fredag er det messe kl. 18.00.
 • Onsdag er det rosenkrans kl. 17.30.
 • Torsdag er det tilbedelse kl. 17.30.
 • Fredag etter messen er det tilbedelse og møte i Stella Maris.
 • Lørdag er det messe på Hareid kl. 17.00.
 • Søndag er det messe på polsk kl. 9.00 og kl. 14.00, høymesse kl. 11.00 og messe på engelsk kl. 16.00.

Takk til alle som hjelper til, og særlig til p. Bene som har vært her for å hjelpe meg! Takk til Patrizia og Milla for katekese for barna! Takk til alle som bidrar i kirken, særlig Priska og alle ministrantene! Jeg er veldig glad for at så mange bidrar til driften av menigheten vår.

Husk at onsdag om ti dager, den 14. februar, er det askeonsdag!

God søndag til alle!

Kunngjøringer 28. januar | 4. søndag i det alminnelige kirkeåret

 • I dag er det messe på engelsk kl. 16.00.
 • Mandag til fredag er det messe kl. 18.00.
 • Onsdag er det rosenkrans kl. 17.30.
 • Torsdag er det tilbedelse kl. 17.30.
 • Fredag er festen for Herrens fremstilling i tempelet. Skriftemål er tilgjengelig fra kl. 17.00. Messen starter med velsignelse av lys i menighetssalen etterfulgt av en prosesjon til kirken. Etter messen ber vi litaniet til Jesu hjerte.
 • Lørdag er den første lørdagen i februar. Skriftemål kl. 8.30, rosenkrans kl. 9.00 og messe kl. 9.30. Katekese for førstekommunion kl. 10.00 og messe kl. 12.30. Messe i Volda kl. 17.00.
 • Søndag er det messe på polsk kl. 9.00 og kl. 14.00. Katekese før kommunion kl. 10.00. Høymesse kl. 11.00 og messe på Ikornnes kl. 17.00.

Takk til alle som hjelper i kirken, og en spesiell takk til alle som har bidratt til helgens retrett! Takk til Priska og ministrantene!

God søndag til alle!

Kunngjøringer 21. januar | 3. søndag i det alminnelige kirkeår

 • I dag er det messe i Ulsteinvik kl. 17.00.
 • Mandag til fredag er det messe kl. 18.00.
 • Onsdag rosenkrans kl. 17.30.
 • Torsdag tilbedelse kl. 17.30.
 • Torsdag er festen for apostelen Paulus’ omvendelse, og fredag er festen for den hellige Eystein.
 • Fredag til søndag er det polsk retrett i menigheten.
 • Lørdag er det messe kl. 17.00 på Hareid.
 • Søndag messe på polsk kl. 9.00 og kl. 14.00, høymesse kl. 11.00 og messe på engelsk kl. 16.00.

Tusen takk til alle som hjelper i Kirken, særlig til Priska og alle ministrantene!

God søndag til alle!

Kunngjøringer 14. januar | 2. søndag i det alminnelige kirkeår

 • I dag er det katekese for førkommunionsbarn kl. 10.00 og messe på engelsk kl. 16.00 med feiring av Santo Niño.
 • Mandag til fredag messe kl. 18.00
 • Onsdag rosenkrans kl. 17.30
 • Torsdag tilbedelse kl. 17.30
 • Lørdag er det konfirmantkatekese kl. 10.00 og prekonfirmasjonskatekese kl 12.30, messe for alle 12.30. Ministrant samling kl. 13.00.
 • Søndag messe på polsk kl. 9.00 og kl. 14.00, høymesse kl. 11.00 og messe i Ulsteinvik kl. 17.00.

Takk til alle som bidrar i kirken med å rydde etter jul og en særlig takk til alle som bidro til å lage en så flott feiring i Volda sist uke!

Minner om polsk retrett siste uken i januar. Takk til alle som har invitert prestene til husvelsignelse! Ta kontakt med en av prestene hvis du ennå ikke har avtalt tid!

God søndag til alle!