Kunngjøringer søndag 17. desember | 3. Søndag i advent

 

I dag er det messe i Ulsteinvik kl. 17.00

 • Mandag til fredag messe kl. 18.00
 • Onsdag rosenkrans kl. 17.30
 • Torsdag tilbedelse kl. 17.30
 • Fredag roratemesse kl. 6.30

Etter messen på fredag og på lørdag kl. 10.00 klargjør vi kirken til jul.
Ministrantøvelse for julen lørdag kl. 11.00.
Messe på Hareid kl. 17.00

Søndag er både 4. søndag i advent og julaften.
På julaften har vi felles middag for de som ønsker det, i menighetssalen kl. 18.00. Kontakt prestene om du vil være med!

Messer 4. søndag i advent
Messe på polsk kl. 9.00, høymesse kl. 11.00

Messer for Herrens fødsel
Søndag kl. 23.00 Julenattmesse
Mandag 25. desember messe på polsk kl. 9.00 og kl. 14.00, høymesse kl. 11.00 og messe på Ikornes kl. 15.00

Tirsdag 26. desember messe kl. 11.00 og i Volda kl. 17.00-
Onsdag 27. desember rosenkrans kl. 17.30 og messe kl. 18.00, samt messe i Ulsteinvik kl. 17.00.

Takk til alle som bidrar for å gjøre feiringen av Herrens fødsel mulig!

Kunngjøringer 9. desember | 2. søndag i advent

 • I dag er det juleverksted for barn etter høymessen kl. 11.00. I denne messen vil biskop Erik Varden delta. Etter messen er det utvidet kirkekaffe.
 • Messe på engelsk kl. 16.00
 • Mandag til fredag er det messe kl. 18.00
 • Onsdag rosenkrans kl. 17.30
 • Torsdag tilbedelse kl. 17.30
 • Fredag er det roratemesse kl. 6.30, etterfulgt av frokost.
 • Lørdag er det katekese for konfirmanter kl. 10.00, messe for alle kl. 12.30 og prekonfirmasjon kl. 12.30.
 • Søndag messe på polsk kl. 9.00 og kl. 14.00, høymesse kl. 11.00 og messe i Ulsteinvik kl. 17.00.

Etter messen mandag til fredag vil p. Dariusz holde en kort bibelrefleksjon på polsk, etterfulgt av stille tilbedelse og tid for skriftemål.

Denne uken ble klosterkirken på Munkeby innviet. Husk brødrene i deres bønner!

Tirsdag er minnedagen for den hellige Lucia og på torsdag er det minnedagen for Johannes av Korset.

Sogneprest i Vår Frue kirke

I forkant av messen i dag ble pater Waldemar tatt i ed av biskop Erik som ny sogneprest i Vår Frue kirkes menighet med virkning fra 10. desember 2023. Menigheten gratulerer sin kjære prest og ber om Guds velsignelse over videre tjeneste!

Kunngjøringer 3. desember | 1. søndag i advent

 • I dag er det katekese for prekommunionen kl. 10.00 og messe i Ikornes kl. 17.00.
 • Fra mandag til fredag er det messe kl. 18.00.
 • Onsdag er det rosenkrans.
 • Torsdag er det tilbedelse kl. 17.30.
 • Fredag er høytiden for Jomfru Marias uplettede unnfangelse, en av de største Marias festene gjennom året.
 • Fredag også Roratemesse kl. 6.30. Dette er en spesiell messe som feires i advent. Etter messen har vi felles frokost. Høymesse kl. 18.00 etterfulgt av tilbedelse organisert av Stella Maris. Etter tilbedelse er det møte i Stella Maris-gruppen.
 • Lørdag får vi besøk av p. Valdemaras, som er en litauisk prest. Det er et møte på litauisk fra kl. 12.00-15.00. På lørdag er det ingen messe i Hareid.
 • Søndag er det messe på polsk kl. 9.00 og kl. 14.00, høymesse kl. 11.00 og messe på engelsk kl. 16.00.

Biskop Erik vil feire høymessen på søndag. I denne messen vil fire personer bli tatt opp i kirkens fulle felleskap. Be for dem gjennom uken! Etter messen blir det stor kirkekaffe. Menighetsrådet inviterer til juleverksted for barn kl. 10.00 og etter messen kl. 11.00.

På tirsdag vigsles en ny kirke i vårt stift. Munkene på Munkeby får endelig sin klosterkirke. Jeg oppfordrer alle til å be for munkene på tirsdag.

Takk til Pål Johannes og Wioletta for katekese i går!

Takk til alle som hjelper til i kirken! Uten dere ville vi ikke hatt en så fin kirke og et så godt samhold i menigheten.

God advent til alle!

Kunngjøringer 26.11.2023 | Høytiden for Kristi Konge

 • I dag er det messe kl. 16.00 på engelsk
 • Mandag til fredag messe kl. 18.00
 • Onsdag rosenkrans kl. 17.30
 • Torsdag er det tilbedelse kl. 17.30, etterfulgt av messe for den hellige Andreas
 • Fredag er første fredag i desember, skriftemål fra kl 17.00, votivmesse for Jesu hjerte kl. 18.00 etterfulgt av litaniet til Jesu hjerte
 • Lørdag er første lørdag i desember, skriftemål kl. 8.30, rosenkrans kl. 9.00 og messe kl. 9.30 Katekese kl. 10.00 for barn som går til førstekommunion. Messe kl. 12.00. I Volda, sjukehuskapellet, messe kl. 17.00
 • Søndag er den 1. søndag i advent. Messe på polsk kl. 9.00 og kl.14.00, høymesse kl. 11.00 og messe på Ikornes kl. 17.00. Husk at det er prekommunion undervisning kl. 10.00 på søndag. St. Nikolas vil også komme på besøk til menigheten på denne dagen.

10. desember kommer biskop Erik på besøk til vår menighet.

Menigheten trenger flere lektorer og kateketer. Ta kontakt med prestene om du kan hjelpe!

Takk til diakon Svein, Marius, Andreas, Priska, ministrantene og alle som hjelper i Kirken!

Etter messen feirer vi p. Darius som har fylt år.

God søndag til alle!

Kunngjøringer 19. november | 33. søndag i det alminnelige kirkeår

 • I dag er det messe i Ulsteinvik kl. 17.00.
 • I dag er det også kirkevigslingsfest for Vår domkirke i Trondheim. Vi ber særlig for vårt stift og vår domkirke.
 • Mandag til fredag er det messe kl. 18.00
 • Onsdag Rosenkransen kl. 17.30
 • Torsdag tilbedelse kl. 17.30
 • På lørdag kl. 10.00 er det ministrantsamling, kl. 12.00 messe etterfulgt av møte i Mariaforeningen. Tema for møtet er skriftemålets sakrament. Messe på Hareid kl. 17.00.
 • Søndag feirer vi høytiden for Kristi kongefest. Messe på polsk klokken 9.00 og 14.00, høymesse kl. 11.00 og messe på engelsk kl. 16.00. Etter messene på søndag feirer vi pater Darius sin bursdag.

Onsdag er minnedagen for Den salige Jomfru Marias fremstilling i templet, og minnedag for Den hellige Cecilia. Fredag er minnedagen for Den hellige Andreas Dũng Lạc og hans ledsagere.

En stor takk til foreldrene og familien Nes som var med på årets konfirmantleir!
Takk til Arek som hjelper til i kirken, takk til Priska og takk til alle andre som bidrar med å holde kirken vår gående! Takk til menighetsrådet som hadde sitt første møte! Jeg ser frem til å samarbeide med dere.
Må Gud lønne dere!

God søndag til alle!

Kunngjøringer 12. november 2023 | 32. søndag i kirkeåret

Etter messen kl. 11 i dag er det møte i menighetsrådet på vårt menighetskontor.
Engelsk messe i dag kl. 16.00.

 • Mandag til fredag messe kl. 18.00
 • Onsdag rosenkrans kl. 17.30
 • Torsdag tilbedelse kl. 17.30.
 • Torsdag, 16. november, er det bursdagen til pater Darek. Vi ønsker ham hjertelig til lykke, og vi feirer med bursdagskake 26. november etter messene
 • På fredag er det festdagen for Den hellige Elisabeth av Ungarn
 • Lørdag er det katekese for prekonfirmasjon kl 11.30 – 13.00. Messe for alle kl 12.30.
 • Den 3. søndagen i måneden er familiedag. Messe for barn og deres foreldre kl. 11.00 på norsk og kl. 14.00 på polsk. Messe er obligatorisk for barn som forbereder seg til førstekommunion.
 • Søndagsmesse på polsk klokken 9.00 og 14.00, høymesse klokken 11.00 og i Ulsteinvik klokken 17.00.

Takk for hjelpen med å plante tulipaner ved grotten til Vår Frue! Takk til Prisce og ministrantene for hjelpen i sakristiet og kirken! Takk også for gavene som er gitt til vår kirke!

God søndag til alle!

Kunngjøringer 31. søndag i det alminnelige kirkeår | 5. november 2023

 • I dag er det messe på Ikornnes kl. 17.00 og katekese for barn kl. 10.00.
 • Fra mandag til fredag er det messer kl. 18.00.
 • På onsdag kl. 17.30 er det rosenkrans,
 • og på torsdag kl. 17.30 er det tilbedelse.
 • På fredag etter messen er det tilbedelse ledet av fellesskapet Stella Maris. Du er hjertelig velkommen!
 • Fredag 10. november starter obligatorisk leir for konfirmanter i 2024. Bussen som tar deltakerne til stedet, går fra vår kirke kl. 16.00. Leiren varer til søndag 12. november. Ungdom som ikke deltar, vil få sin konfirmasjon flyttet til neste år.
 • På lørdag fra kl. 8.00 til 12.30 bruker den ortodokse presten Alexander kirken vår, og fra 14.30 til 18.00 inviterer vi til et møte med presten Myron fra den gresk-katolske ritus.
 • Lørdag kl. 17.00 er det messe på Hareid.
 • Søndag er det messe på polsk kl. 9.00 og 14.00, kl. 11.00 på norsk og kl. 16.00 på engelsk.

Jeg minner om at vi frem til 8. november kan oppnå avlat for sjeler i skjærsilden.

Helligdager i den kommende uken:

 • Torsdag: Fest for årsdagen for innvielsen av Laterankirken
 • Fredag: Minnedag for St. Leo den Store, pave og kirkelege
 • Lørdag: Minnedag for St. Martin av Tours, biskop.

Takk til våre kateketer Mila og Patrycja som leder katekesen for barn frem til første kommunion! Takk til Arek for hjelpen i hagen, Prisca og ministrantene for arbeidet i kirken! Og takk til alle som hjelper til i vår menighet, må Gud velsigne dere!

Konfirmantleir 10. – 12. november 2023

Hei og velkommen til påmelding konfirmantleiren i Møre og Romsdal 2023/2024!

Denne påmeldingen er til alle konfirmanter i Trondheim Stift i Møre og Romsdal som skal konfirmeres i 2024 — i St. Eystein menighet i Kristiansund, St. Sunniva menighet i Molde og Vår Frue kirke i Ålesund.

Leiren skal være på Vestheim Ungdomssenter fra fredag 10. til søndag 12. november 2023. (Leirstedet ligger over fjorden like utenfor Molde).
Adresse: Hagnesvegen 128, 6390 Vestnes.

Påmeldingsfristen er fredag 27. oktober klokka 23.55, for at vi skal ha oversikt over påmeldte i god tid før leiren.

Prisen for konfirmantleiren er på kr. 600 per person.

Det blir planlagt felles transport fra hver menighet.
Kristiansund: p. Dominic organiserer bilturer
Molde: Mulig felles følge med Kristiansund fra Molde Ferjekai. 
Ålesund: Felles minibuss fra Vår Frue kirke menighet.

Ellers så kan konfirmanter selv velge å bli kjørt til/fra leirstedet. 

Kontonummer: 4213 51 29784, eller VIPPS: #501 769 → Konfirmantleir 2023/2024 
NB: Husk å fylle ut «FULLT NAVN» og «MENIGHET»!

Hvis du ikke kan delta, trykker du på «kan ikke delta» under registreringen. Dette er for at vi i stiftet har kontroll på konfirmanter som ikke har mulighet til å delta på leiren.

Spørsmål og henvendelser kan sendes til leirsjef Ivan Vu på Ivan.Vu@katolsk.no.

Påmelding

Les videre →

Kunngjøringer 30. søndag i det alminnelige kirkeåret | 29. oktober 2023

Vi ønsker Pater Bene fra Trondheim velkommen og takker ham for de tre dagene han har viet til vår menighet for en kort retrett. Han vil feire dagens messe på engelsk klokken 16.00.

Etter høymessen klokken 11 ber vi rosenkransen.

I løpet av denne uken avslutter vi måneden viet til Maria og begynner en spesiell tid for bønn for våre avdøde.

 • Messe på mandag og tirsdag klokken 18.00, etterfulgt av rosenkransen.
 • Onsdag, Allehelgensdag, er det høytidelig messe klokken 18.00, etterfulgt av rosenkransen for våre kjære avdøde. Etter rosenkransen inviteres alle til kaffe og tradisjonell gulrotsuppe.
 • Husk at Halloween ikke er en katolsk tradisjon! Vi feirer livet, ikke døden og monstre fra skrekkfilmer. Lær ikke deres barn å tilbe djevelen og døden!
 • På torsdag minnes vi Alle sjelers dag. Vi starter med tilbedelsen klokken 17.30, og klokken 18.00 er det messe. Etter messen møtes vi på kirkegården foran NTNU. Der vil vi be rosenkransen for våre kjære avdøde. Ta med dere lykter!
 • Ved å besøke kirkegården fra 1. til 8. november kan man oppnå fullkommen avlat for sjelene i skjærsilden under de vanlige betingelsene. Disse er: sakramental skriftemål, motta nattverd samme dag, be en valgfri bønn i pavens intensjoner, og å ikke ha noen tilknytning til synd.
 • Fredag er det første fredag i november. Skriftemål fra 17.00. Messe kl. 18.00, og etter det, litaniet til Det helligste Jesu hjerte.
 • Lørdag er det første lørdag i måneden. Vi ærer Marias rene hjerte. Kl. 8.30 skriftemål, kl. 9.00 rosenkransen og kl. 9.30 messe for alle. Kl. 10.00 katekese for barn før første kommunion, etter katekese klokken kl. 12.30 messe for alle. Klokken kl. 17.00 messe i Volda.
 • Søndagsmesse på polsk kl. 9.00 og 14.00, høymesse kl. 11.00 og i Ikornes kl. 17.00. Prekommunion katekese kl. 10.00.

Husk at leiren for konfirmantene fra 10. til 12. november i Vestnes er obligatorisk! Du må registrere deg innen 1. november.

Takk til Karol, Janek og Krzysztof for deres hjelp i menigheten! Takk til Prisca, ministrantene og alle som er engasjert i å hjelpe til i menigheten!

God søndag til alle!

Kunngjøringer 22. oktober | 29. søndag i det alminnelige kirkeår

 • Ingen messe i Vår Frue menighet på mandag. Vi ber rosenkrans for våre prester kl 18.00.
 • Tirsdag til fredag messe kl. 18.00
 • Tirsdag, onsdag og fredag rosenkrans kl. 17.30.
 • Torsdag er det tilbedelse kl. 17.30, messe kl. 18.00 og rosenkrans etter messen.
 • Fredag kommer p. Benne for å holde en refleksjon etter messen, etterfulgt av tilbedelse og kirkekaffi.
 • Lørdag kl. 12.00 messe etterfulgt av møte i Mariaforreningen. Tema for møtet er «Å be som Maria», en samtale om ulike former for bønn.
 • Lørdag fra kl. 17.00 refleksjon på engelsk etterfulgt av skriftemål og tilbedelse. Messe kl. 18.00 på engelsk etterfulgt av kirkekaffe.
 • Lørdag messe i Hareid kl. 17.00.
 • Søndag messe på polsk kl. 09.00 og 14.00, høymesse kl. 11.00, messe på engelsk kl. 16.00 etterfulgt av kirkekaffe.

Det er en glede at katolsk forum kommer tilbake. Første møte vil bli slutten av november. Alexander Golding kommer for å snakke om Kirkens sosiale lære. Videre kommer p. Arne Marco i fastetiden for å holde retrett. Mer informasjon kommer.

Lørdag feirer vi festen for de hellige apostler Simon og Judas.

Vi feirer også Priska sin bursdag. Kjære Priska, takk for alt du gjør for meg, p. Dariusz og menigheten!

Takk til alle som hjelper i menigheten og takk til Pål Johannes for konfirmantkatekese i går!

God søndag til alle!