Kunngjøringer 28. mai | Pinsedag

  • I dag er det messe på engelsk kl. 16.00 med Maria-prosesjon og kirkekaffe.
  • Mandag til fredag messe kl. 18.00.
  • Onsdag er det festen for Jomfru Marias gjesting hos Elisabeth, rosenkrans kl. 17.30 der vi ber gledens mysterier.
  • Torsdag tilbedelse kl. 17.30.
  • Fredag er første fredag i juni, Jesu hjerte-måneden. Etter messen kl. 18.00 er det Jesu hjerte-andakt.
  • Lørdag skriftemål kl. 8.30, rosenkrans kl. 9.00 og messe kl. 9.30. Messe i Volda kl. 17.00.
  • Søndag er høytiden for Den Hellige Treenighet. Messe på polsk kl. 9.00 og kl. 14.00, høymesse kl. 11.00 og messe i Ikornnes kl. 17.00.

For at menigheten skal få en Bonibuss, trenger vi å dokumentere at vi har behov. Jeg ber alle som har et behov for kirkeskyss om å skrive seg på listen i menighetssalen. Det er realistisk å tilby skyss på strekningen Hessa til Moa.

Jeg minner om barneleir i regi av NUK. Ta kontakt om du er interessert! Leiren er fra 26. juni til 1. juli på Vestnes for barn i alderen 8 til og med 12 år.

Kollekten i dag går uavkortet til Caritas Ukraina. Fra den 9. til den 11. mai foretok Kardinal Anders Arborelius (Stockholm) og Biskop Erik Varden (Trondheim) et solidaritetsbesøk i Ukraina i Bispekonferansens navn, på vegne av alle katolikker i de nordiske land. De ble dypt grepet av hva de så — av prøvelsen Ukraina gjennomgår, av den stadige trusselen som rammer sivile mål, av grusomheter begått mot forsvarsløse og mot barn, men også av ukrainernes mot, utholdenhet og humanitære innsats. Jeg ber dere støtte våre ukrainske brødre og søstre i denne pinsen.

God pinsesøndag til dere alle og gratulerer med dagen til Kirken vår!

Fredag 24. februar: Rosenkrans for fred

Fredag 24. februar er det ett år siden krigen i Ukraina brøt ut.
Vi i EWTN Norge – St. Rita Radio har invitert våre venner i Europa til å be rosenkrans sammen for fred.

Kl. 20.00 sender vi direkte fra Petersplassen, videre fra Norge, Polen, og Tyskland, før vi avslutter direkte fra et kapell i Kyiv med det siste smertens mysterier og sakramental velsignelse. Rosenkransen vil bli sendt i store deler av verden.

Vi håper dere vil hjelpe oss å spre denne rosenkransbønnen. Vi ber for fred, fred i Ukraina og fred i verden.

Fra Norge vil vi be 2. dekade av rosenkransen fra St. Olav domkirke i Trondheim.

Vi kommer til å bruke denne linken:

https://youtube.com/live/OD0p2m62bls?feature=share

Pål Johannes Nes,
ansvarlig redaktør
St. Rita Radio – EWTN Norge

Retrett med biskop Anders

Anders kardinal Arborelius O.C.D, biskop av Stockholm, ledet retretten i menigheten lørdag 11. februar. Det var stort for vår menighet å ha en kardinal på besøk. Gjesten selv ønsket å bli kalt biskop Anders, og med sin enkle stil førte han de fremmøtte inn i temaet om å være i Guds nærvær.

Et «du», et «nu» og et «ja»

Biskop Anders la vekt på å finne Gud, som alltid er der, i vårt indre. Det er vi mennesker som strever med å holde oss borte fra alle de unyttige tingene. En fornærmelse 30 år tilbake i tid gir vi mye oppmerksomhet og pleie, og så glemmer vi å slippe Gud til, som alltid lengter i vårt indre etter å gjøre noe i våre liv. Gjennom dåpen er vi forenet med Gud. Vi må øve oss på å vende oss bort fra vårt «jeg» til et «du», Den evige Gud.

I andre seksjon gikk biskop Anders videre fra et «du» til et «nu». Så lenge våre tanker kretser om det som hører fortiden til, eller bekymrer oss for det som kan skje i fremtiden, så er vi sjelden hjemme i oss selv, der hvor vi kan finne Gud. Det er i nåtiden, et øyeblikkets sakrament, vi har mulighet til å møte Gud. Bønnen kan vi ikke kontrollere. Bønn er en evne som vi mottar i nåde, slik at det blir samhandling med Gud. Vi kan finne frommere mennesker i andre religioner. Det som gjør bønnen til en kristen bønn, er at den er rettet til Faderen ved, i og gjennom Jesus. Det er et privilegium vi kristne har, en gave fra vår dåp.

Messen etter refleksjonene ble feiret på dagen for Vår Frue av Lourdes. Her trakk biskopen fram Maria sitt «ja» som avgjørende for å slippe Gud til. Dette «ja» er også til stor oppmuntring for de troende. Ved å gi opp vårt eget, så får Gud vise oss mer av alt Han har å gi.

Tilbedelse og skriftemål

I retretten inngikk tilbedelse og tilbud om skriftemål, som flere fikk benyttet seg av. En trivelig lunsj mellom refleksjonene gav anledning til å høre fra flere som hadde reist, kort eller langt, for å være med på retretten.

Biskop Erik med ny bok

Biskop Erik Vardens nye bok «Entering the Twofold Mystery» er motgiften mot angst og en turbulent verden. Munkens liv kan hjelpe alle mennesker å finne et praktisk og åndelig kompass.

Les mer hos katolsk.no.

Pater Waldemar innsatt i tjenesten

Pater Waldemar Jachymaczak ble innsatt i tjenesten søndag 29. august, samtidig som det ble takket farvel med p. Khiem og p. Tomasz. Biskop Erik sa bl.a. i prekenen:

…dette er oppgaven Pater Waldemar i dag tar på seg, når han overtar som administrator her i sognet etter Pater Khiems rause, fruktbare tjeneste: han skal være en formidler av det vesentlige, en enhetens tjener, en bærer av Vårherres Jesu Kristi nåde, glede og fred. Idet jeg nå betror ham sognet, betror jeg ham til deres forbønn, velvilje og hjertelige samarbeid. Gi ham støtten han trenger. Glem ikke at en prest, som vil bruke sitt liv på å tjene andre, iblant trenger oppmuntring! Del deres begavelser med ham og ta imot det han har å gi. Lev fredelig sammen i Jesu navn. Tjen Herren og hverandre med glede. Slik vil dere, i fellesskap, bære troverdig vitnesbyrd om at Guds rike er midt iblant oss, like her i Ålesund.

Les videre fra prekenen.

Vi ønsker p. Waldemar varmt velkommen til tjenesten i Vår Frue menighet i Ålesund og på Sunnmøre!

Svein E. Kvamsdal vigslet til diakon

Det var en stor, gledens dag i Vår Frue kirkes menighet da biskop Erik Varden lørdag 10. juli vigslet Svein E. Kvamsdal til diakon. Etter messen stilte de celebrerende opp til fotografering ved Mariahagen.
Tid til en prat etter begivenhetene.
I messen ble Evy Kvamsdal, ektefelle av Svein, tatt opp i Kirkens fulle fellesskap. Vi gratulerer begge to!

Kjære menighet

Med dette skrivet ønsker jeg å kunngjøre en vemodig nyhet. P. Tomasz og jeg flytter snart fra menigheten. P. Tomasz flytter den 16. august til Trondheim og blir kapellan i St. Olav domkirke. Fra 1. september blir Kongsberg mitt nye hjem. 

Vi begge finner det trist å forlate menigheten. Etter nesten fem år sitter p. Tomasz igjen med mange gode minner og han vil savne denne aktive og levende kirken. Min tjeneste her har vært kortere enn planlagt, men den korte tiden har likevel skjenket meg mange velsignelser. 

En av velsignelsene er å kunne feire den hellige Josefs år, og hans liv er et vakkert forbilde for alle, spesielt for prestene. Han var stadig klar til å handle og han handlet med hele sitt hjerte. De beskjedene St. Josef fikk fra engelen Gabriel var korte, og de krevde øyeblikkelig handling. «Stå opp, ta med deg barnet og barnets mor.» Han trodde, og han stod opp midt på natten og fulgte lydig Guds ord. P. Tomasz og jeg får heldigvis mer pusterom enn det, og vi får rikelig med tid til å ta farvel med dere. 

Den gode nyheten er at p. Waldermar Jachymcak erstatter oss begge, en kjent person for menigheten. Han var i Vår Frue menighet i perioden 2012-2016. Deretter reiste han tilbake til Polen i noen år og i fjor september ble han utnevnt som kapellan i Trondheim. Hans tid der blir også kort. 

Når p. Waldemar tar over menigheten søndag 29. august, vil også biskop Erik være til stede. Biskopen skulle til Ålesund i juni for å konfirmere våre ungdommer, men feiringen er flyttet til september på grunn av den vanskelige situasjonen. Den glade nyheten er at han skal være med til Selja 8. juli for første gang, og på lørdag 10. juli vil han ordinere Svein Kvamsdal til diakon i vår kirke. 

P. Tomasz og jeg er glade for den tiden vi har fått her i menigheten. Vi trenger uopphørlig deres forbønn fremover for å kunne trofast tjene Gud og Hans folk. 

Pinsedagen nærmer seg, dagen hele Guds folk blir sendt ut for å spre det glade budskap om Herrens oppstandelse. La oss stå parat som St. Josef viste, og dra dit der Herren finner det nødvendig. 

p. Khiem Duc Nguyen

– deres prest og hyrde –