Advent: – Stemning kan bli som en avgud

Foto: Jan Erik Kofoed

Det er krig i Europa, vi lever med atomtrusler og krisene står i kø: Klimakrise, naturkrise, energikrise og økonomisk krise. De dårlige nyhetene er mange, og nå er det advent.

Les mer av Siri Wahl-Olsen sitt intervju av biskop Erik på katolsk.no.