Kunngjøringer søndag 20. november – Høytid for Kristi Kongefest

  • I dag kl. 17.00 er det messe i Ulsteinvik.
  • Mandag til fredag messe kl. 18.00
  • Onsdag rosenkrans kl. 17.30
  • Torsdag tilbedelse kl. 17.30
  • Fredag til søndag kommer generalvikar dom Lukas og stiftsøkonom Per Albert Vold på visitas. Det blir ingen offentlige messer lørdag.
  • Søndag messe på polsk kl. 9.00 og kl. 14.00, høymesse på norsk kl. 11.00 og messe på engelsk kl. 16.00.

I desember vil det bli valg av nytt menighetsråd.

Takk til Kolbjørn og Ester som hjelper meg med kollekten! Det er til stor hjelp.
Takk til familien Nes for katekese for konfirmantene og foreldrene som deltok aktivt!
Takk til alle som hjelper til i sakristiet, i kirken og hagen!

Husk at neste søndag er første søndag i advent!

God søndag og godt nytt kirkeår til alle!