Kunngjøringer søndag 16. juni | 11. søndag i det alminnelige kirkeår

 • I dag er det messe for barn kl. 14.00 på norsk. Ingen messe i Ulsteinvik.
 • Mandag – fredag: messe kl. 18.00.
 • Onsdag: rosenkrans kl. 17.30.
 • Torsdag: tilbedelse kl. 17.30.
 • Lørdag: messe på Hareid kl. 17.00.
 • Søndag: messe på polsk kl. 9.00 og kl. 14.00, høymesse kl. 11.00 og messe på engelsk kl. 16.00.

Den 24. juni blir det messe for p. Arnfinn på Nordøyane. Messe kl. 11.00 etterfulgt av kirkekaffe. Fullt program kommer.

Arbeidet med inngangspartiet går etter planen. Takk til alle som bidrar økonomisk med dette viktige arbeidet! På fredag etter messen og lørdag maler vi kirken. Takk til alle som kan være med!

Påmelding til menighetsturen til Selja henger bak i kirken.

Takk til alle som hjelper i kirken hver dag!

God søndag til alle!

Announcements Sunday June 16 | 11th Sunday in the ordinary church year

Ogłoszenia Niedziela 16 czerwca | 11 niedziela w zwykłym roku kościelnym

Kunngjøringer 9. juni | 10. søndag i det alminnelige kirkeår

 • I dag er det messe kl. 16.00 på engelsk.
 • Mandag til fredag messe kl. 18.00
 • Onsdag rosenkrans kl. 17.30
 • Torsdag tilbedelse kl. 17.30
 • Fredag tilbedelse etter messen og møte i Stella Maris.
 • Lørdag messe kl. 9.30, katekese for prekonfirmasjon kl. 9.30-11.00
 • Søndag messe på polsk kl. 9.00, høymesse kl. 11.00 og barnemesse på norsk kl. 14.00. Ingen messe i Ulsteinvik denne søndagen, messen i Ulsteinvik blir flyttet til 30. juni.

Som alle kan se, har byggearbeidet startet. Vi skal gjøre om inngangspartiet til kirken. Dette arbeidet er forventet å ta noen måneder. Takk til alle som støtter dette prosjektet og til alle som hjelper i kirken!

Vi planlegger å male kirken utvendig på dugnad i løpet av sommeren. Ta kontakt med p. Waldemar om du kan hjelpe!

Velkommen til vår menighet til p. Vinoth! Han er fra Jesu hjerte-fellesskapet i Trondheim. P. Dariusz hjelper til i Kristiansund i en periode fremover.

God søndag til alle!

Kunngjøringer 2. juni 2024 | Høytiden for Corpus Christi

En spesiell takk til Ålesund kirke for lån av kirken, og til korpset som bidrar hvert år!

Først vil vi takke alle som har bidratt til at denne betydelige messen har kunnet gjennomføres: alle som har bygget alteret, alle som har ministrert, de som har ordnet med blomstene! En spesiell takk til den filippinske gruppen for blomstene til Maria og blomsterdekorasjonene! Takk også til Ioanna for musikken, Priska for alt arbeidet ditt, og en særlig takk til diakon Svein!

Corpus Christi er en svært viktig dag — dagen da vi som menighet viser Ålesund by at Jesus Kristus virkelig er til stede i brødet og vinen.

 • Fra mandag til fredag vil det være messe kl. 18.00.
 • Onsdag er det rosenkrans kl. 17.30.
 • Torsdag er det tilbedelse kl. 17.30.
 • Fredag er det høytiden for Jesu hjerte; det vil være tilbedelse og andakt til Jesu hjerte etter messen.
 • Lørdag er festen for Jomfru Marias rene hjerte. Messen kl. 9.00 og messe kl. 17.00 på Hareid.
 • Søndag er det messe på polsk kl. 9.00 og kl. 14.00, samt høymesse på norsk kl. 11.00 og messe på engelsk kl. 16.00.

God Corpus Christi til alle!

Kunngjøringer 19. mai | Høytiden for pinse

 • I dag er det messe på norsk for barn kl. 14.00. Ingen messe i Ulsteinvik.
 • Mandag til fredag messe kl. 18.00.
 • Onsdag rosenkrans kl. 17.30.
 • Torsdag tilbedelse kl. 17.30.
 • Lørdag messe kl. 12.00 og messe kl. 17.00 på Hareid.
 • Søndag er høytiden for Den hellige treenighet. Messe på polsk kl. 9.00 og kl. 14.00, høymesse kl. 11.00 og messe på engelsk kl. 16.00 med Flores de Mayo og kirkekaffe.
 • Mandag er festen for den salige Jomfru Maria, Kirkens mor.
 • På onsdag kl. 11.00 er det begravelse for Jan-Egil Sætre.
 • Lørdag er det siste katekese for dette skoleåret for prekommunionsgruppen, undervisning fra 10.00-12.30.

Takk til alle som var sammen i kirken 17. mai! Takk til p. Andreje som har hatt retrett denne helgen og alle som har hjulpet til med gjennomføringen! Takk til diakon Svein for hjelp under messen!
Jeg er veldig takknemlig overfor ministrantene og alle som hjelper til å ta vare på vår kirke.

I går fikk vi en ny prest, pater Florian, som flere av dere er blitt kjent med. Husk p. Florian i deres bønner!

God pinsesøndag til alle!

Kunngjøringer søndag 12. mai | 7. søndag i påsketiden (oppdaterte og korrigerte)

I dag er det messe på engelsk kl. 16.00 og messe i Ulsteinvik med Flores del Mayo kl. 17.00. Etter messen kl. 9.00 og 14.00 har p. Dariusz foredrag om konsekrasjon til Jesus gjennom Maria i menighetssalen.

 • Mandag til fredag messe kl. 18.00
 • Onsdag rosenkrans kl. 17.30
 • Torsdag tilbedelse kl. 17.30
 • Lørdag messe kl. 23.00 på polsk.
 • Søndag er pinse, messe på polsk kl. 9.00, høymesse kl. 11.00 og kl. 14.00 messe på norsk for barn. Ingen messe i Ulsteinvik.

Mandag er minnedagen for Vår Frue av Fatima. Biskop Erik Varden fyller 50 år på mandag.
Tirsdag er festen for den hellige apostelen Mathias.
Fredag er 17. mai, Norges nasjonaldag. Det blir grilling etter messen kl. 18.00.
Lørdag blir diakon Florian Pletscher ordinert til prest kl. 11.00 i St. Olav domkirke. Messen kan følges på EWTN Norge.
Det er retrett på polsk før pinse.

Fredag 17. mai
16.00 Ignatiansk meditasjon. Introduksjon og praksis. (Pater Andrzej Szczypa SJ)
18.00 Messe

Lørdag 18. mai
10.00-13.00 Workshop om DIALOG I EKTESKAP OG I FORSKJELLIGE SOSIALE GRUPPER. Påmelding innen onsdag til p. Waldemar.
20.00 Vigilien før pinse:
Konferanse om Den hellige ånd (p. Andrzej Szczypa SJ)
Vitnesbyrd, tilbedelse, forbønn
23.00 Hellig messe

Takk til alle barna som har deltatt på den hvite uken, uken etter at man har mottatt den første hellige kommunion! Takk til alle som støtter prosjektene våre, vasker kirken og alle ministranter!

Velsignet søndag og god 17. mai til alle!

Kunngjøringer 5. mai | 6. søndag i påsketiden

I dag mottar 38 barn den hellige første kommunion. Jeg ber dere om å huske alle disse barna i deres bønner.
Hjertelig takk til foreldrene som tar sitt dåpsansvar på alvor og bringer barna til katekese. Takk til årets kateketer, som har vært Milla og Patrizia!

 • I dag er det messe i Sykkylven (OBS! Merk stedet!) kl. 17.00.
 • Mandag til onsdag er det messe kl. 18.00.
 • Onsdag er det rosenkrans kl. 17.30.
 • Torsdag er Kristi Himmelfartsdag, og denne dagen er det messeplikt i Norge. Messe kl. 9.00 på polsk og høymesse kl. 11.00.
 • Fredag er det messe kl. 18.00, etterfulgt av tilbedelse og møte i Stella Maris.
 • Lørdag er det messe kl. 9.00. Det er ingen messe på Hareid denne dagen.
 • Søndag er det messe på polsk kl. 9.00 og kl. 14.00, høymesse på norsk kl. 11.00, messe på engelsk kl. 16.00, og messe i Ulsteinvik kl. 17.00 med prosesjon for Flores del Mayo.
 • Etter messene på polsk er det foredrag om konsekrasjon til Jesus gjennom Maria.

Menighetsrådet, sammen med biskopen, har bestemt at årets tur til Selja blir den 6. juli. Vi vil fremover ha vår årlige menighetstur til Selja lørdagene før Seljumannamesse, som er den 8. juli. Dette er for at flest mulig av menighetens medlemmer kan delta. Merk av datoen, mer informasjon kommer.

Takk til alle som hjelper til i kirken, støtter våre prosjekter og for våre ministranter!

Velsignet søndag til alle!

Kunngjøringer 28. april | 5. søndag i påsketiden

I går ble 30 av våre ungdommer fermet av biskop Erik Varden i Borgund kirke. Takk til vår biskop Erik, diakon Svein, diakon Florian, Pål Johannes Nes, foreldre og faddere samt alle som hjalp til på den store dagen!

 • I dag er det messe på engelsk kl. 16.00.
 • Mandag til fredag messe kl. 18.00.
 • Mandag er festen for Katarina av Siena, Europas vernehelgen. Vi ber særlig for fred i Europa denne dagen.
 • Onsdag rosenkrans kl. 17.30.
 • Torsdag tilbedelse kl. 17.30.
 • Fredag markerer den første fredagen i mai. Skriftemål kl. 17.00, høymesse kl. 18.00 for de hellige apostler Filip og Jakob, etterfulgt av Jesu hjerte-litaniet.
 • Lørdag er første lørdag i måneden. Skriftemål kl. 8.30, rosenkrans kl. 9.00 og messe kl. 9.30. Kl. 10.30 er det skriftemål for førstekommunionsbarna. Jeg oppfordrer også foreldrene til å gå til skriftemål, men ikke kl. 10.30 på lørdag. Etter skriftemålet forbereder vi kirken til feiringen av den hellige førstekommunion. Det blir også øvelse for barna.
 • Kl. 17.00 er det messe med Flores de Mayo-prosesjon i Volda.
 • Søndag messe kl. 9.00 på polsk. Kl. 11.00 høymesse på norsk og førstekommunion, kl. 14.00 messe på polsk og polsk førstekommunion. Kl. 17.00 messe i Sykkylven. (Vær oppmerksom på at det ikke er i Ikornnes!)

God søndag til alle!

Kunngjøringer 21. april | 4. søndag i påsketiden

 • I dag er det messe for barn kl. 14.00 på norsk og messe i Ulsteinvik kl. 17.00.
 • Mandag til fredag: Messe kl. 18.00.
 • Onsdag: Rosenkrans kl. 17.30.
 • Torsdag: Tilbedelse kl. 17.30.
 • Fredag: Det er Katolsk Forum med biskop Erik Varden etter messen. Tema: Liv og død etter norsk lov. Tanker om Bisperådets høringssvar om forslaget til ny abortlov.
 • Lørdag: Konfirmasjon i vår menighet. Fermingsmesse kl. 12.00 i Borgund lutherske kirke. Konfirmantene må møte 30 minutter før. Øvelse for konfirmantene fredag etter messen ca. kl. 18.40 i Borgund kirke. Etter konfirmasjonsmessen er det kirkekaffe med biskop Erik.
 • Søndag: Messe kl. 9.00 og kl. 14.00 på polsk, høymesse kl. 11.00 og messe på engelsk kl. 16.00.

Katolsk Forum

Fredag 26. april, etter messen kl. 18, er det Katolsk Forum med biskop Erik Varden. Tema:

Liv og død etter norsk lov: Tanker om Bisperådets høringssvar om forslaget til ny abortlov.

Takk for all hjelp vi prester får! Uten deres hjelp ville vi ikke klart å ha en så fin menighet.

Jeg ber dere alle huske våre konfirmanter i deres bønner denne uken.

God søndag til alle!

Kunngjøringer 14. april | 3. søndag i påsketiden

 • I dag er det messe på engelsk kl. 16.00.
 • Mandag til fredag er det messe kl. 18.00.
 • Onsdag er det rosenkrans kl. 17.30.
 • Torsdag er det tilbedelse kl. 17.30.
 • Lørdag er det katekese for konfirmanter kl. 10.00, messe for alle kl. 12.30, og prekonfirmasjon fra kl. 12.30 til 14.00.
 • Messen for barn vil nå alltid være på tredje søndag kl. 14 på norsk.
 • Søndag er det messe på polsk kl. .:00, høymesse kl. 11.00, messe for barn på norsk kl. 14.00, og kl. 17.00 er det messe i Ulsteinvik.

På tirsdag feirer vi minnedagen for den hellige Magnus.

Takk til alle som hjelper til med å vaske kirken, alle ministrantene, og takk til alle som støtter menigheten økonomisk og i bønn!

God søndag til alle!

Kunngjøringer 7. april | Miskunnssøndagen

 • I dag er det messe på Ikornnes kl. 17.00. Kl. 10.00 er det katekese for førkommunionsbarna.
 • Mandag til fredag er det messe kl. 18.00.
 • Onsdag er det rosenkrans kl. 17.30.
 • Torsdag er det tilbedelse kl. 17.30.
 • Fredag er det tilbedelse etter messen, etterfulgt av møte i gruppen Stella Maris.
 • Lørdag er det ministrantøvelse kl. 10.00 og messe på Hareid kl. 17.00.
 • Søndag er det messe på polsk kl. 9.00 og 14.00, høymesse kl. 11.00, og messe på engelsk kl. 16.00.

Etter alle dagens messer ber vi Den guddommelige miskunnsrosenkransen.

Mandag markerer vi høytiden for Herrens bebudelse, og torsdag er minnedagen for den hellige Stanislaus.

Takk til alle som støtter kirkens prosjekter, både økonomisk og med arbeidskraft! Hver uke bidrar flere frivillige med å vaske kirken og assistere i gudstjenesten. En stor takk til dere!

Ønsker alle en god søndag!