Kunngjøringer 24. mars | Den stille uken og påsken

 • I dag er det messe på engelsk kl. 16.00. Etter høymessen på palmesøndag er det tradisjon for et møte mellom menigheten og menighetsrådet. Vel møtt etter messen!
 • Mandag til onsdag messe kl. 18.00.
 • Tirsdag kl. 19.00 – 21.00 er det ortodoks liturgi i Kirken.
 • Onsdag rosenkrans kl. 17.30 og ministrantøvelse for det hellige triduum etter messen.

Programmet for den stille uke henger bak i Kirken.

Skjærtorsdag | 28. mars

Kl. 10.00 Klargjøring av kirken til det hellige triduum
Messen til minne om innstiftelse av Herrens nattverd og presteskapet:
Kl. 17.30 Messe på polsk. Kl. 20.00 Høymesse på norsk

Langfredag | 29. mars

På langfredag er det faste og abstinens (tre måltid gjennom dagen, to mindre og et normalt måltid). Alle mellom 14-60 år er bundet av fasten. Eneste unntak er syke og gravide. På langfredag blir det ikke feiret messe, men vi deltar i liturgien til minne om Jesu lidelse og død.
Kl. 11.30: Korsvei på polsk. Kl. 12.00: Langfredag-liturgi på polsk.
Kl. 14.30: Korsvei på norsk. Kl. 15.00: Langfredag-liturgi på norsk
Kl 19.00 Korsvei ved Sunnmøre museum. Vi møtes ved parkeringsplassen og går sammen korsvei utendørs.

Påskeaften | 30. mars

Velsignelse av påskemat utenfor Vår Frue kirke kl. 9.00, 10.00 og 21.15.
Kl. 11.00: Hareid. Kl: 14.00: I Ikornnes kirke.
Kl. 11.00: Gresk katolsk liturgi
Kl. 21.30: Messe påskenatt på norsk

Påskedag | 31. mars

Kl. 9.00 og 14.00: Messe på polsk
Kl. 11.00: Høymesse på norsk
Kl. 17.00: Messe i Ulsteinvik

2. påskedag | 1. april

Kl. 9.00: Messe på polsk. Kl. 11.00: Messe på norsk

Takk til alle som hjelper til gjennom den stille uke! Det er veldig mye som må gjøres, for at vi kan feire påske i menigheten. Jeg setter stor pris på dere alle!

God palmesøndag til dere alle!

Kunngjøringer 17. mars – 5. søndag i fastetiden

I dag er det møte i menighetsrådet etter messen kl. 11.00 og messe i Ulsteinvik kl. 17.00.

 • Mandag til fredag: Messe kl. 18.00.
 • Tirsdag er høytiden for Hellige Josef.
 • Onsdag: Rosenkrans kl. 17.30.
 • Torsdag: Tilbedelse kl. 17.30.
 • Fredag: Korsvei kl. 17.30.
 • Lørdag har vi Ministrantøvelse kl. 10.00 og messe på Hareid kl. 17.00.
 • Søndag er Palmesøndag. Messe på polsk kl. 9.00 og kl. 14.00, høymesse med prosesjon kl. 11.00 og messe på engelsk kl. 16.00.

Fra fredag kl. 19.00 til søndag har P. Dariusz retrett på polsk. Se oppslag for mer informasjon.

Forrige torsdag hadde vi endelig Katolsk Forum i menigheten. Vi håper å ha en til før sommeren med p. Arne Marco Kirsebom. Videre vil vi ha 4-5 Katolsk Forum i året.

Kirken har fått nytt lys! Takk til alle som har hjulpet til med dette og takk for lån av stillas! Vi har også fått en ny skriftestol, som er ment for å brukes! Takk til Christopher for arbeidet med den nye skriftestolen! Takk til Pål Johannes for hjelp med katekese og organisering av Katolsk Forum!
Takk til alle som hjelper til i kirken med vasking og ministrantene som hjelper med liturgien!
En særlig takk til alle som støtter prosjektene våre økonomisk!

Velsignet søndag til alle!


Kunngjøringer 10. mars 2024 | 4. søndag i fastetiden – Laetare

 • I dag er det messe kl. 16.00 på engelsk.
 • Mandag til fredag er det messe kl. 18.00.
 • På onsdag er det rosenkrans kl. 17.30.
 • Torsdag er det tilbedelse kl. 17.30.
 • På fredag er det korsvei kl. 17.30.
 • Lørdag er det katekese for konfirmanter kl. 10.00, messe for alle kl. 12.30, og prekonfirmasjon fra kl. 12.30 til 14.00.
 • På søndag er det messe på polsk kl. 09.00 og kl. 14.00, høymesse kl. 11.00, og messe i Ulsteinvik kl. 17.00.

Katolsk Forum

På torsdag, 14. mars, etter messen kl. 18.45, inviterer vi til et katolsk forum. Etter en lengre pause er vi glad for at Aleksander Golding vil komme for å holde et foredrag om katolsk sosiallære. Aleksander er fungerende generalsekretær i Caritas Norge og har bred erfaring fra karitativt arbeid.

Prosjekter og tjenester i menigheten

Tusen takk for arbeidet med konfesjonalene! Det tar litt tid, men alt arbeidet er gjort gratis.

På tirsdag vil det bli montert diskrete spotlights til lesepulten og alteret. Disse vil bli montert i taket. Takk for arbeidet som ble gjort i hagen i går! Takk for rengjøringen av kirken, hjelpen fra ministrantene, og alle som støtter vår kirke og våre prosjekter økonomisk!

Takk også til p. Lukas fra menigheten på Hamar som har hatt messer denne uken!

God søndag til alle!

Kunngjøringer 3. mars 2024 | 3. søndag i fastetiden

 • I dag er det messe på Ikornnes kl. 17.00.
 • Mandag til fredag, med unntak av torsdag, er det messe kl. 18.00.
 • Onsdag: Rosenkrans kl. 17.30.
 • Torsdag: Tilbedelse kl. 9.00, messe kl. 9.30. Ingen messe kl. 18.00.
 • Fredag: Korsvei kl. 17.30, etterfulgt av messe. Tilbedelse etterfulgt av møte i Stella Maris.
 • Lørdag: Messe på Hareid kl. 17.00.
 • Søndag: Messe på polsk kl. 9.00 og kl. 14.00, høymesse kl. 11.00, og messe på engelsk kl. 16.00.

Velsignet søndag til alle!

Kunngjøringer 25. februar | 2. søndag i fastetiden

 • Mandag til fredag messe kl. 18.00
 • Onsdag rosenkrans kl. 17.30
 • Torsdag tilbedelse kl. 17.30
 • Fredag korsvei kl. 17.30
 • Fredag er første fredag i mars. Skriftemål fra kl. 17.00 og Jesu hjerteandakt etter messen.
 • Lørdag er første lørdag i mars, skriftemål kl. 9.30, rosenkrans kl. 9.00 og messe kl. 9.30. Katekese for førkommunionsbarna kl. 10.00. Messe kl. 12.30 for alle og messe i Volda kl. 17.00.
 • Søndag messe på polsk kl. 9.00 og 14.00, høymesse kl. 11.00 og messe på Ikornnes kl. 17.00. Kl. 10.00 er det katekese for førkommunionsbarna.

Takk til alle som har hjulpet til med skriftestolen! Takk til alle som støtter prosjektene våre økonomisk! Takk til alle som hjelper til med å vaske kirken, ministrere og ellers bidrar i kirken!

Takk til p. Krystian og diakon Svein som er med oss i dag, og takk til seminarist John Luca!

God søndag til alle!

Kunngjøringer 18. februar | 1. søndag i fastetiden

 • I dag er det messe i Ulsteinvik kl. 17.00.
 • Mandag til fredag er det messe kl. 18.00.
 • Onsdag er det rosenkrans kl. 17.30.
 • Torsdag er det tilbedelse kl. 17.30.
 • Fredag er det korsvei kl. 17.30.
 • Lørdag kl. 10.00 er det ministrantøvelse, og messe på Hareid kl. 17.00.
 • Søndag er det messe på polsk kl. 09.00 og kl. 14.00, høymesse kl. 11.00 og messe på engelsk kl. 16.00.

Torsdag er festen for Den hellige apostelen Peters stol.

Menigheten har flere prosjekter som vi jobber med nå. Vi er snart ferdig med å pusse opp skriftestolen, og i mai vil vi gjøre et større arbeid med inngangspartiet til kirken. Se oppslag bak i kirken om hvordan du kan støtte dette arbeidet.

Takk til alle foreldrene som sender sine barn til katekese, takk til familien Nes som hjelper med katekesen, og takk til alle som bidrar i kirken!

Velsignet søndag til alle!

Kunngjøringer 11. februar | 6. søndag i det alminnelige kirkeår

 • I dag er det messe kl. 16.00 på engelsk.
 • Mandag til fredag messe kl. 18.00.
 • Onsdag rosenkrans kl. 17.30.
 • Torsdag tilbedelse kl. 17.30.
 • Fredag er det korsvei kl. 17.30.
 • Lørdag katekese for konfirmanter kl. 10.00, messe for alle kl. 12.30, og prekonfirmasjon kl. 12.30 – 14.00.
 • Søndag er det messe på polsk kl. 9.00 og kl. 14.00, høymesse kl. 11.00, og messe i Ulsteinvik kl. 17.00.

Vi starter et prosjekt i kirken knyttet til skriftestolen. Den skal lydisoleres. Dette arbeidet vil pågå de neste to-tre ukene. Det skal også settes opp rekkverk i trappen opp til orgelet. Arbeidet utføres av frivillige, en stor takk til dere!

Askeonsdag

På onsdag er det Askeonsdag. Lever inn palmegrener til kirken slik at vi kan bruke det til asken! Jeg minner om faste og abstinens denne dagen.

God søndag til alle!

Kunngjøringer 4. februar | 5. søndag i det alminnelige kirkeår

 • I dag er det messe i Ikornnes kl. 17.00.
 • Mandag til fredag er det messe kl. 18.00.
 • Onsdag er det rosenkrans kl. 17.30.
 • Torsdag er det tilbedelse kl. 17.30.
 • Fredag etter messen er det tilbedelse og møte i Stella Maris.
 • Lørdag er det messe på Hareid kl. 17.00.
 • Søndag er det messe på polsk kl. 9.00 og kl. 14.00, høymesse kl. 11.00 og messe på engelsk kl. 16.00.

Takk til alle som hjelper til, og særlig til p. Bene som har vært her for å hjelpe meg! Takk til Patrizia og Milla for katekese for barna! Takk til alle som bidrar i kirken, særlig Priska og alle ministrantene! Jeg er veldig glad for at så mange bidrar til driften av menigheten vår.

Husk at onsdag om ti dager, den 14. februar, er det askeonsdag!

God søndag til alle!

Kunngjøringer 28. januar | 4. søndag i det alminnelige kirkeåret

 • I dag er det messe på engelsk kl. 16.00.
 • Mandag til fredag er det messe kl. 18.00.
 • Onsdag er det rosenkrans kl. 17.30.
 • Torsdag er det tilbedelse kl. 17.30.
 • Fredag er festen for Herrens fremstilling i tempelet. Skriftemål er tilgjengelig fra kl. 17.00. Messen starter med velsignelse av lys i menighetssalen etterfulgt av en prosesjon til kirken. Etter messen ber vi litaniet til Jesu hjerte.
 • Lørdag er den første lørdagen i februar. Skriftemål kl. 8.30, rosenkrans kl. 9.00 og messe kl. 9.30. Katekese for førstekommunion kl. 10.00 og messe kl. 12.30. Messe i Volda kl. 17.00.
 • Søndag er det messe på polsk kl. 9.00 og kl. 14.00. Katekese før kommunion kl. 10.00. Høymesse kl. 11.00 og messe på Ikornnes kl. 17.00.

Takk til alle som hjelper i kirken, og en spesiell takk til alle som har bidratt til helgens retrett! Takk til Priska og ministrantene!

God søndag til alle!

Kunngjøringer 21. januar | 3. søndag i det alminnelige kirkeår

 • I dag er det messe i Ulsteinvik kl. 17.00.
 • Mandag til fredag er det messe kl. 18.00.
 • Onsdag rosenkrans kl. 17.30.
 • Torsdag tilbedelse kl. 17.30.
 • Torsdag er festen for apostelen Paulus’ omvendelse, og fredag er festen for den hellige Eystein.
 • Fredag til søndag er det polsk retrett i menigheten.
 • Lørdag er det messe kl. 17.00 på Hareid.
 • Søndag messe på polsk kl. 9.00 og kl. 14.00, høymesse kl. 11.00 og messe på engelsk kl. 16.00.

Tusen takk til alle som hjelper i Kirken, særlig til Priska og alle ministrantene!

God søndag til alle!