Kunngjøringer 17. mars – 5. søndag i fastetiden

I dag er det møte i menighetsrådet etter messen kl. 11.00 og messe i Ulsteinvik kl. 17.00.

  • Mandag til fredag: Messe kl. 18.00.
  • Tirsdag er høytiden for Hellige Josef.
  • Onsdag: Rosenkrans kl. 17.30.
  • Torsdag: Tilbedelse kl. 17.30.
  • Fredag: Korsvei kl. 17.30.
  • Lørdag har vi Ministrantøvelse kl. 10.00 og messe på Hareid kl. 17.00.
  • Søndag er Palmesøndag. Messe på polsk kl. 9.00 og kl. 14.00, høymesse med prosesjon kl. 11.00 og messe på engelsk kl. 16.00.

Fra fredag kl. 19.00 til søndag har P. Dariusz retrett på polsk. Se oppslag for mer informasjon.

Forrige torsdag hadde vi endelig Katolsk Forum i menigheten. Vi håper å ha en til før sommeren med p. Arne Marco Kirsebom. Videre vil vi ha 4-5 Katolsk Forum i året.

Kirken har fått nytt lys! Takk til alle som har hjulpet til med dette og takk for lån av stillas! Vi har også fått en ny skriftestol, som er ment for å brukes! Takk til Christopher for arbeidet med den nye skriftestolen! Takk til Pål Johannes for hjelp med katekese og organisering av Katolsk Forum!
Takk til alle som hjelper til i kirken med vasking og ministrantene som hjelper med liturgien!
En særlig takk til alle som støtter prosjektene våre økonomisk!

Velsignet søndag til alle!