Katolsk Forum

Lær mer om troen! Følg med i kunngjøringene i messen og i dagspressen for nærmere informasjon.

Fredag 26. april, etter messen kl. 18, er det Katolsk Forum med biskop Erik Varden.

Tema:  Liv og død etter norsk lov: Tanker om Bisperådets høringssvar om forslaget til ny abortlov.