Katolsk Forum

Lær mer om troen! Følg med i kunngjøringene i messen og i dagspressen for nærmere informasjon.

Katolsk forum har torsdag 13.10.2022 invitert Anne Samuelsen fra St. Paul menighet i Bergen til å snakke om «Den kristne gleden i Bibelen og i våre liv.» Samlingen begynner etter messen kl. 18.

Anne Samuelsen er opplæringsleder i Karmels Sekularorden i Norge, og ansatt i St. Paul menighet i Bergen. Hun lager også podcasten Karmels hage på St. Rita Radio.