Månedsoversikt

Trenger du en oversikt over hva som skjer fremover? Messene, undervisningen, foreningene m.m. er samlet i et eget dokument, godt egnet til å skrive ut. Linken nedenfor åpner en pdf-fil.

Kalender for februar – mars 2020