Skriftemål, tilbedelse, rosenkrans m.m.


Skriftemål
Søndag kl. 10.15-10.45 på norsk, engelsk
Søndag kl. 13.30-13.55 på polsk, engelsk — og ellers etter avtale

Sakramenttilbedelse
Torsdag kl. 17.30 – 17.55
Fredag etter aftenmessen

Rosenkrans
Onsdag kl. 17.30

Korsvei
Fredager i fastetiden kl. 17.30