Den katolske kirke

Oslo_logo
Trenger du å vite mer om den katolske kirke? Via linken nedenfor kommer du til nettsiden for Oslo katolske bispedømme. Der er det samlet mye informasjon om kirkens praksis og organisering, som du vil ha stor nytte av. Nettsiden åpner seg i en egen fane.

Den katolske kirke i Norge