Flores de Mayo

Det er mai måned med tid for Flores de Mayo og Maria-prosesjoner. I vår menighet kan du delta både ved Vår Frue kirke og Ulstein kirke. Kom og vær med, opplev fellesskapet i prosesjonen, med sang og glede for Herrens mor!

Prosesjonene starter efter messen som begynner:

Vår Frue kirke, Ålesund — søndag 13. mai kl. 16.00 (engelsk messe)
Ulstein kirke (Dnk), Ulsteinvik — søndag 20. mai, 1. pinsedag, kl. 17.00

I vår menighet

Fredag 4. mai  ·  Jesuhjertefredag
18.00  Høymesse & sakramentsandakt

Lørdag 5. mai
18.00  Messe på polsk

Søndag 6. mai  ·  6. søndag i påsketiden, B
09.00  Messe på polsk
11.00  Høymesse (førstekommunion)

   NB! Merk stedet for polsk messe:
14.00  Messe på polsk (førstekommunion) i Borgund krk.
16.00  Messe i Ikornnes krk.

Torsdag 10. mai  ·  Kristi Himmelfartsdag (messeplikt)
11.00  Høymesse

Lørdag 12. mai
14.00  Høymesse i Volda krk.
   NB! Merk tiden for polsk messe:
14.00  Messe på polsk i Gursken krk. (førstekommunion)

Søndag 13. mai  ·  7. søndag i påsketiden, B
09.00  Messe på polsk
11.00  Høymesse
14.00  Messe på polsk
16.00  Messe på engelsk (Flores de Mayo)

Torsdag 17. mai
18.00  Høymesse

Søndag 20. mai  ·  Pinsedag, B
09.00  Messe på polsk
11.00  Høymesse
14.00  Messe på polsk
17.00  Høymesse i Ulstein krk., efterfulgt av Mariaprosesjon

Mandag 21. mai  ·  2. Pinsedag
12.00  Pontifikal høymesse med ferming i Borgund krk. v./ Biskop Eidsvig

Torsdag 24. mai  ·  Mariaforeningen. NB! Merk dato
12.00  Messe, lunch, andakt

Lørdag 26. mai
16.00  Messe på polsk i Gursken krk.

Søndag 27. mai  ·  Trefoldighetssøndag, B
09.00  Messe på polsk
11.00  Høymesse
12.45  Menighetsmøte
14.00  Messe på polsk

Se forøvrig i kalenderen for mai – juli.

Katolsk Forum: «Møtested mellom himmel og jord»

© P. Haavar Simon Nilsen

Mandag 19. mars holder p. Haavar Simon Nilsen, O.P., foredrag i Katolsk Forum. Under tittelen «Møtested mellom himmel og jord» tar han for seg Iona i Skottland og keltisk spiritualitet.
Aftenen innledes med høymesse i kirken. Et profesjonelt kor fremfører «Mass for 4 voices» av W. Byrd.

Mandag 19. mars 2018:
Kl. 18.00  Høymesse
Kl. 19.00  Foredrag i Katolsk Forum

Den hellige Jomfru Maria: Jesu mor, Morgenstjernen og knuteløseren


I den sjette artikkelen i serien Katolske skatter som publiseres på katolsk.no handler det om Maria. Eirik A. Steenhoff intervjuer p. Ole Martin og tar for seg dogmet om Marias uplettede unnfangelse, Maria som morgenstjernen, Maria som floke og knuteløser og som helgen for det hverdagslige. P. Ole Martin er også inne på skepsisen som råder i en del kirkesamfunn i forhold til Maria.
Den katolske Mariadyrkelsen fremstilles ofte av protestanter som et viktig hinder for enhet. Sier du at det egentlig er motsatt — at en felles forståelse av Maria er et vilkår for enhet?
— Ja, det tror jeg, svarer p. Stamnestrø. — I troens vev henger alt sammen, og Maria er ikke hva vi ville kalle en perifer skikkelse. Hun står trygt plantet helt inntil sentrum. Derfor burde hun være felles for alle kristne.

La oss be om at alle kristne vil motta sannheten om Maria, slik at sannheten om hennes Sønn kan utbres. (P. Ole Martin Stamnestrø)

Les hele intervjuet her.

Hva er egentlig messens mening?


For ti år siden utgav pave Benedikt XVI dokumentet Summorum Pontificum, som gav prester lettere anledning til å feire den gamle tridentinske messen. Men hva slags messe var egentlig dette, og hvorfor kom en endret messe på plass etter Det annet Vatikankonsil (1962–65)? Og hva er egentlig messens mening?

Les intervju (del 1) av pater Ole Martin på katolsk.no — «I messen møtes jord og himmel».

Og her er del 2 av intervjuet.

Katolsk Forum: «Hvorfor latin?»

— Hvorfor brukes det så mye latin i Kirken, særlig i den hellige messe? Latin er jo ikke et levende språk lenger, bør vi ikke da heller holde oss til vårt eget språk i møte med Gud?

Har du gått med slike spørsmål er anledningen kommet til å høre mer om emnet i pater Frode Eikenes sitt foredrag i Katolsk Forum. Eikenes er til daglig sogneprest i St. Ansgar menighet i Kristiansand. Han er også gitt myndighet til, som en av tre prester i Oslo katolske bispedømme, å feire messen etter det latinskspråklige 1962-missalet.

Torsdag 14. september

Kl. 18.00  Messe
Kl. 19.00  Katolsk Forum. Foredrag ved p. Frode Eikenes

Velkommen!

St. Olav domsogn søker ny sekretær

Foto: [Kj. Lie]

St. Olav domsogn i Trondheim er en voksende menighet som består av mer enn 6000 medlemmer fra over 100 land. Høsten 2016 flyttet vi inn i ny kirke og et nytt menighets-senter. Sognet har 3 prester.

Vi søker etter sekretær i 50 % stilling med snarest mulig tiltredelse. Sekretæren bistår sognepresten i hans daglige arbeid og svarer direkte til ham.

Arbeidsoppgaver:

  • Føre kirkebøker og følge opp menighetskartotek
  • Medlemsregistrering
  • Statistiske oppgaver
  • Legge til rette for katekesen (i samarbeid med kateketene)
  • Forefallende kontorarbeid (post, arkivering, leverandøravtaler, betale og sende ut regninger, bestilling av varer osv.)

Les mer