Kunngjøringer 7. april | Miskunnssøndagen

  • I dag er det messe på Ikornnes kl. 17.00. Kl. 10.00 er det katekese for førkommunionsbarna.
  • Mandag til fredag er det messe kl. 18.00.
  • Onsdag er det rosenkrans kl. 17.30.
  • Torsdag er det tilbedelse kl. 17.30.
  • Fredag er det tilbedelse etter messen, etterfulgt av møte i gruppen Stella Maris.
  • Lørdag er det ministrantøvelse kl. 10.00 og messe på Hareid kl. 17.00.
  • Søndag er det messe på polsk kl. 9.00 og 14.00, høymesse kl. 11.00, og messe på engelsk kl. 16.00.

Etter alle dagens messer ber vi Den guddommelige miskunnsrosenkransen.

Mandag markerer vi høytiden for Herrens bebudelse, og torsdag er minnedagen for den hellige Stanislaus.

Takk til alle som støtter kirkens prosjekter, både økonomisk og med arbeidskraft! Hver uke bidrar flere frivillige med å vaske kirken og assistere i gudstjenesten. En stor takk til dere!

Ønsker alle en god søndag!