Mariaforeningen

Vi har hatt en aktiv Mariaforening før koronapandemien. Vi håper nå å starte den opp igjen, noen lørdager kl. 13, fra januar 2023, følg med i kunngjøringene. Kvinnene i menigheten inviteres til den nye Mariaforeningen, og særleg oppfordrer vi menighetens yngre kvinner til å delta.