Kunngjøringer 21. april | 4. søndag i påsketiden

  • I dag er det messe for barn kl. 14.00 på norsk og messe i Ulsteinvik kl. 17.00.
  • Mandag til fredag: Messe kl. 18.00.
  • Onsdag: Rosenkrans kl. 17.30.
  • Torsdag: Tilbedelse kl. 17.30.
  • Fredag: Det er Katolsk Forum med biskop Erik Varden etter messen. Tema: Liv og død etter norsk lov. Tanker om Bisperådets høringssvar om forslaget til ny abortlov.
  • Lørdag: Konfirmasjon i vår menighet. Fermingsmesse kl. 12.00 i Borgund lutherske kirke. Konfirmantene må møte 30 minutter før. Øvelse for konfirmantene fredag etter messen ca. kl. 18.40 i Borgund kirke. Etter konfirmasjonsmessen er det kirkekaffe med biskop Erik.
  • Søndag: Messe kl. 9.00 og kl. 14.00 på polsk, høymesse kl. 11.00 og messe på engelsk kl. 16.00.

Katolsk Forum

Fredag 26. april, etter messen kl. 18, er det Katolsk Forum med biskop Erik Varden. Tema:

Liv og død etter norsk lov: Tanker om Bisperådets høringssvar om forslaget til ny abortlov.

Takk for all hjelp vi prester får! Uten deres hjelp ville vi ikke klart å ha en så fin menighet.

Jeg ber dere alle huske våre konfirmanter i deres bønner denne uken.

God søndag til alle!