Kunngjøringer 5. mai | 6. søndag i påsketiden

I dag mottar 38 barn den hellige første kommunion. Jeg ber dere om å huske alle disse barna i deres bønner.
Hjertelig takk til foreldrene som tar sitt dåpsansvar på alvor og bringer barna til katekese. Takk til årets kateketer, som har vært Milla og Patrizia!

  • I dag er det messe i Sykkylven (OBS! Merk stedet!) kl. 17.00.
  • Mandag til onsdag er det messe kl. 18.00.
  • Onsdag er det rosenkrans kl. 17.30.
  • Torsdag er Kristi Himmelfartsdag, og denne dagen er det messeplikt i Norge. Messe kl. 9.00 på polsk og høymesse kl. 11.00.
  • Fredag er det messe kl. 18.00, etterfulgt av tilbedelse og møte i Stella Maris.
  • Lørdag er det messe kl. 9.00. Det er ingen messe på Hareid denne dagen.
  • Søndag er det messe på polsk kl. 9.00 og kl. 14.00, høymesse på norsk kl. 11.00, messe på engelsk kl. 16.00, og messe i Ulsteinvik kl. 17.00 med prosesjon for Flores del Mayo.
  • Etter messene på polsk er det foredrag om konsekrasjon til Jesus gjennom Maria.

Menighetsrådet, sammen med biskopen, har bestemt at årets tur til Selja blir den 6. juli. Vi vil fremover ha vår årlige menighetstur til Selja lørdagene før Seljumannamesse, som er den 8. juli. Dette er for at flest mulig av menighetens medlemmer kan delta. Merk av datoen, mer informasjon kommer.

Takk til alle som hjelper til i kirken, støtter våre prosjekter og for våre ministranter!

Velsignet søndag til alle!