Kunngjøringer 18. februar | 1. søndag i fastetiden

 • I dag er det messe i Ulsteinvik kl. 17.00.
 • Mandag til fredag er det messe kl. 18.00.
 • Onsdag er det rosenkrans kl. 17.30.
 • Torsdag er det tilbedelse kl. 17.30.
 • Fredag er det korsvei kl. 17.30.
 • Lørdag kl. 10.00 er det ministrantøvelse, og messe på Hareid kl. 17.00.
 • Søndag er det messe på polsk kl. 09.00 og kl. 14.00, høymesse kl. 11.00 og messe på engelsk kl. 16.00.

Torsdag er festen for Den hellige apostelen Peters stol.

Menigheten har flere prosjekter som vi jobber med nå. Vi er snart ferdig med å pusse opp skriftestolen, og i mai vil vi gjøre et større arbeid med inngangspartiet til kirken. Se oppslag bak i kirken om hvordan du kan støtte dette arbeidet.

Takk til alle foreldrene som sender sine barn til katekese, takk til familien Nes som hjelper med katekesen, og takk til alle som bidrar i kirken!

Velsignet søndag til alle!

Kunngjøringer 11. februar | 6. søndag i det alminnelige kirkeår

 • I dag er det messe kl. 16.00 på engelsk.
 • Mandag til fredag messe kl. 18.00.
 • Onsdag rosenkrans kl. 17.30.
 • Torsdag tilbedelse kl. 17.30.
 • Fredag er det korsvei kl. 17.30.
 • Lørdag katekese for konfirmanter kl. 10.00, messe for alle kl. 12.30, og prekonfirmasjon kl. 12.30 – 14.00.
 • Søndag er det messe på polsk kl. 9.00 og kl. 14.00, høymesse kl. 11.00, og messe i Ulsteinvik kl. 17.00.

Vi starter et prosjekt i kirken knyttet til skriftestolen. Den skal lydisoleres. Dette arbeidet vil pågå de neste to-tre ukene. Det skal også settes opp rekkverk i trappen opp til orgelet. Arbeidet utføres av frivillige, en stor takk til dere!

Askeonsdag

På onsdag er det Askeonsdag. Lever inn palmegrener til kirken slik at vi kan bruke det til asken! Jeg minner om faste og abstinens denne dagen.

God søndag til alle!

Kunngjøringer 4. februar | 5. søndag i det alminnelige kirkeår

 • I dag er det messe i Ikornnes kl. 17.00.
 • Mandag til fredag er det messe kl. 18.00.
 • Onsdag er det rosenkrans kl. 17.30.
 • Torsdag er det tilbedelse kl. 17.30.
 • Fredag etter messen er det tilbedelse og møte i Stella Maris.
 • Lørdag er det messe på Hareid kl. 17.00.
 • Søndag er det messe på polsk kl. 9.00 og kl. 14.00, høymesse kl. 11.00 og messe på engelsk kl. 16.00.

Takk til alle som hjelper til, og særlig til p. Bene som har vært her for å hjelpe meg! Takk til Patrizia og Milla for katekese for barna! Takk til alle som bidrar i kirken, særlig Priska og alle ministrantene! Jeg er veldig glad for at så mange bidrar til driften av menigheten vår.

Husk at onsdag om ti dager, den 14. februar, er det askeonsdag!

God søndag til alle!

Kunngjøringer 28. januar | 4. søndag i det alminnelige kirkeåret

 • I dag er det messe på engelsk kl. 16.00.
 • Mandag til fredag er det messe kl. 18.00.
 • Onsdag er det rosenkrans kl. 17.30.
 • Torsdag er det tilbedelse kl. 17.30.
 • Fredag er festen for Herrens fremstilling i tempelet. Skriftemål er tilgjengelig fra kl. 17.00. Messen starter med velsignelse av lys i menighetssalen etterfulgt av en prosesjon til kirken. Etter messen ber vi litaniet til Jesu hjerte.
 • Lørdag er den første lørdagen i februar. Skriftemål kl. 8.30, rosenkrans kl. 9.00 og messe kl. 9.30. Katekese for førstekommunion kl. 10.00 og messe kl. 12.30. Messe i Volda kl. 17.00.
 • Søndag er det messe på polsk kl. 9.00 og kl. 14.00. Katekese før kommunion kl. 10.00. Høymesse kl. 11.00 og messe på Ikornnes kl. 17.00.

Takk til alle som hjelper i kirken, og en spesiell takk til alle som har bidratt til helgens retrett! Takk til Priska og ministrantene!

God søndag til alle!

Kunngjøringer 21. januar | 3. søndag i det alminnelige kirkeår

 • I dag er det messe i Ulsteinvik kl. 17.00.
 • Mandag til fredag er det messe kl. 18.00.
 • Onsdag rosenkrans kl. 17.30.
 • Torsdag tilbedelse kl. 17.30.
 • Torsdag er festen for apostelen Paulus’ omvendelse, og fredag er festen for den hellige Eystein.
 • Fredag til søndag er det polsk retrett i menigheten.
 • Lørdag er det messe kl. 17.00 på Hareid.
 • Søndag messe på polsk kl. 9.00 og kl. 14.00, høymesse kl. 11.00 og messe på engelsk kl. 16.00.

Tusen takk til alle som hjelper i Kirken, særlig til Priska og alle ministrantene!

God søndag til alle!

Kunngjøringer 14. januar | 2. søndag i det alminnelige kirkeår

 • I dag er det katekese for førkommunionsbarn kl. 10.00 og messe på engelsk kl. 16.00 med feiring av Santo Niño.
 • Mandag til fredag messe kl. 18.00
 • Onsdag rosenkrans kl. 17.30
 • Torsdag tilbedelse kl. 17.30
 • Lørdag er det konfirmantkatekese kl. 10.00 og prekonfirmasjonskatekese kl 12.30, messe for alle 12.30. Ministrant samling kl. 13.00.
 • Søndag messe på polsk kl. 9.00 og kl. 14.00, høymesse kl. 11.00 og messe i Ulsteinvik kl. 17.00.

Takk til alle som bidrar i kirken med å rydde etter jul og en særlig takk til alle som bidro til å lage en så flott feiring i Volda sist uke!

Minner om polsk retrett siste uken i januar. Takk til alle som har invitert prestene til husvelsignelse! Ta kontakt med en av prestene hvis du ennå ikke har avtalt tid!

God søndag til alle!

Kunngjøringer 7. januar | Herrens dåp

I dag er det messe i Ikornnes kl. 17.00.
Husk at det ikke er katekese for prekommunion i dag, den er flyttet til neste søndag.

 • Mandag til fredag messe kl. 18.00.
 • Onsdag rosenkrans kl. 17.30.
 • Torsdag tilbedelse kl. 17.30.
 • Fredag tilbedelse etter messen, etterfulgt av møte i Stella Maris.
 • Lørdag feires ortodoks liturgi i kirken vår fra kl. 8.30 – 13.00. Kl. 13.00 messe, etterfulgt av møte i Mariaforeningen. Kl. 17.00 messe på Hareid.
 • Søndag messe på polsk kl. 9.00 og kl. 14.00, høymesse kl. 11.00 og messe på engelsk med Santo Nino-feiring kl. 16.00.
 • Søndag er det katekese for prekommunion kl. 10.00.

Den 4. januar døde Sylvia Anna Westre. Det vil være bisettelse onsdag kl. 10.00. Sylvia har gjort veldig mye for vår menighet. La oss gjengjelde det med å be for henne!

På mandag er minnedagen for Den hellige Torfinn.

Takk til alle som inviterer oss for å velsigne husene deres! Vil du ha velsignet ditt hus, ta kontakt for å avtale tid!

Den siste uken i januar (26.-28. januar) er det retrett på polsk i menigheten. Mer informasjon kommer. Ta kontakt med en av prestene om du er interessert i å være med!

Takk til alle som har hjulpet til i kirken! Takk til Priska og alle ministrantene!

God søndag til alle!

Kunngjøringer 31. desember | Festen for den hellige familie

I dag er det messe kl. 9.00, 11.00 og 14.00.
Etter messen kl. 11.00, kort tilbedelse med Te Deum.

 • Mandag er høytiden for Guds hellige mor Maria. Tilbedelse kl. 17.00, etterfulgt av messe kl. 18.00.
 • Tirsdag til fredag messe kl. 18.00
 • Onsdag rosenkrans kl. 17.30
 • Torsdag tilbedelse kl. 17.30
 • Fredag er første fredag i januar. Skriftemål fra kl. 17.00, messe kl. 18.00, etterfulgt av litaniet til Jesu hjerte.
 • Lørdag er festen for Herrens åpenbaring.
  Katekese for førstekommunion kl. 10.00 og messe kl. 12.30.
  Messe i Volda kl. 17.00. Dette er den årlige Santo Niño-feiringen.
  Første lørdags skriftemål kl. 17.30, etterfulgt av høymesse kl. 18.00. Det blir velsignelse av merker for husvelsignelse, kritt og røkelse i høymessen.
 • Søndag er Herrens dåp. Messe på polsk kl. 9.00 og kl. 14.00, høymesse kl. 11.00 og messe i Ikornes kl. 17.00. Ikke katekese for prekommunion denne søndagen, det er flyttet til neste uke.

Fra Herrens åpenbaring er det vanlig med velsignelse av hus og familien. Ta kontakt med prestene for å avtale tidspunkt. Dette er en viktig katolsk tradisjon og jeg håper mange vil benytte seg av den.

Takk til alle som har hjulpet til i julen, ministranter, vasking av kirken, og forberedelsen av kirken til jul, og ikke minst, takk til P. Dariusz og diakon Svein som har hjulpet meg!

Kunngjøringer 4. søndag i advent | 24. desember

I dag er det julenattmesse kl. 23.00.
I morgen er det jul.
Messe kl. 9.00 og kl. 14.00 på polsk, høymesse kl. 11.00 og Ikornnes kl. 15.00.

 1. desember, festen for den hellige Stefan, er det messe med dåp på polsk kl. 9.00, kl. 11.00 høymesse og kl. 17.00 messe i Volda.
 2. desember er det rosenkrans kl. 17.30 og messe kl. 18.00. Messe i Ulsteinvik kl. 17.00.
 3. desember er det tilbedelse kl. 17.30 og messe kl. 18.00.
 4. desember messe kl. 18.00
 5. desember messe kl. 12.30
 6. desember er høytiden for den hellige familien. Messe kl. 9.00 og 14.00 på polsk, samt høymesse kl. 11.00. I messene denne dagen ber vi særlig i takknemlighet for året som har gått.

Jeg er veldig takknemlig for alle som har bidratt til at kirken er så fin som den er til jul. Jeg er også veldig glad for at det i år er noen fra alle deler av menigheten som har vært med.

Vår Herre har velsignet oss med en hvit jul. Takk også til de som hjelper meg å måke snø.

P. Dariusz og jeg ønsker dere alle en fredfull jul. Våre ønsker er at barnet i krybben vil fylle dere alle med en rikelig velsignelse.

God (snart) jul til alle!

Kunngjøringer søndag 17. desember | 3. Søndag i advent

 

I dag er det messe i Ulsteinvik kl. 17.00

 • Mandag til fredag messe kl. 18.00
 • Onsdag rosenkrans kl. 17.30
 • Torsdag tilbedelse kl. 17.30
 • Fredag roratemesse kl. 6.30

Etter messen på fredag og på lørdag kl. 10.00 klargjør vi kirken til jul.
Ministrantøvelse for julen lørdag kl. 11.00.
Messe på Hareid kl. 17.00

Søndag er både 4. søndag i advent og julaften.
På julaften har vi felles middag for de som ønsker det, i menighetssalen kl. 18.00. Kontakt prestene om du vil være med!

Messer 4. søndag i advent
Messe på polsk kl. 9.00, høymesse kl. 11.00

Messer for Herrens fødsel
Søndag kl. 23.00 Julenattmesse
Mandag 25. desember messe på polsk kl. 9.00 og kl. 14.00, høymesse kl. 11.00 og messe på Ikornes kl. 15.00

Tirsdag 26. desember messe kl. 11.00 og i Volda kl. 17.00-
Onsdag 27. desember rosenkrans kl. 17.30 og messe kl. 18.00, samt messe i Ulsteinvik kl. 17.00.

Takk til alle som bidrar for å gjøre feiringen av Herrens fødsel mulig!