Kunngjøringer søndag 13. november – 33. uke i det alminnelige kirkeår

  • I dag er det messe på engelsk kl. 16.00
  • I dag feirer vi også Bonifatiussøndag og Verdensdagen for de fattige. Vi ber særlig for våre tyske velgjørere og alle verdens fattige.
  • Mandag til fredag messe kl. 18.00
  • Onsdag rosenkrans kl. 17.30
  • Torsdag tilbedelse kl. 17.30
  • Lørdag konfirmasjonsundervisning kl. 10.00-13.00. Prekonfirmasjon kl. 12.30-14.00
  • Messe lørdag kl. 12.30. Vi feirer Kirkevigselsfesten for domkirken vår.
  • Søndag er Kristi kongefest. Messe på polsk kl. 9.00 og kl. 14.00, høymesse på norsk kl. 11.00 og messe i Ulsteinvik kl. 17.00
St. Olav domkirke vigslet 19.11.2016

Takk til Milla og Patrizia som holdt katekese for førstekommunion sist lørdag og søndag! Takk for hjelpen i sakristiet, hagen, kirken og til alle som ministrerer!

Etter alle messer på søndag er det kirkekaffe.

God søndag til alle!