Kunngjøringer søndag 6. november – 32. uke i det alminnelige kirkeår

  • I dag er det prekommunionsundervisning kl. 10.00, messe i Ikornnes kirke kl. 17.00
  • Mandag til onsdag messe kl. 18.00
  • Onsdag rosenkrans kl. 17.30
  • Onsdagen er festen for Laterankirkens vigsel
  • Torsdag ingen messe, rosenkrans kl. 18.00
  • Fredag messe kl. 18.00, etter messen sakramenttilbedelse og møte i Stella Maris
  • Fredag er polsk nasjonaldag. Husk å be for Polen på denne dagen!
  • Lørdag messe i Hareid kl. 17.00
  • Søndag messe på polsk kl. 9.00 og kl. 14.00, høymesse på norsk kl. 11.00 og messe på engelsk kl. 16.00

I dag samler hele Kirken inn Petterpenger. Dagens kollekt går til pavens misjon.
Takk for hjelpen i sakristiet, hagen, kirken, til de som vasket Kirken sist fredag og til alle som ministrerer!

Etter alle messer på søndag er det kirkekaffe.

God søndag til alle!