Kunngjøringer søndag 30. oktober 2022 – 31. uke i det alminnelige kirkeår

 • I dag er det rosenkrans etter høymessen kl. 11.00.
 • Mandag er siste dag i oktober, rosenkrans kl. 17.30.
 • På tirsdag er det Allehelgensdag. Det er messe kl. 9.00 på polsk og kl. 18.00 på norsk. Etter messen er det rosenkrans for de avdøde i våre familier.
 • Onsdag er det Allesjelersdag. Messe kl. 9.00 på polsk og kl. 18.00 på norsk. Etter messen kl. 18.00 møtes vi på gravplassen ved siden av NTNU for å be for de avdøde. Ta gjerne med lys!
 • Torsdag tilbedelse kl. 17.30 og messe kl. 18.00.
 • Fredag er første fredag i måndeden og votivmesse for Jesu hellige hjerte. Etter messen er det tilbedelse med litaniet til Jesu hjerte.
 • Fredag, etter messen, vasker vi kirken. Velkommen til alle som vil hjelpe!
 • Lørdag er første lørdag i oktober. Skriftemål fra kl. 8.30, rosenkrans kl. 9.00 og messe kl. 9.30.
 • Lørdag er det katekese for førstekommunionsbarna kl. 10.00. Messe kl. 12.30 for alle.
 • Lørdag kl. 17.00 messe på Uppheim i Volda.
 • Søndag messe på polsk kl. 9.00 og 14.00. Høymesse på norsk kl. 11.00.
 • Undervisning for prekommunion søndag kl. 10.00.
 • Søndag messe kl. 17.00 i Sykkylven.

Husk avlat for sjelene i Skjærsilden i november! Det er viktig å lære barna dette.

Begravelsen til Bozena sin ektemann, Idar Paul Farstad, finner sted i Hildre Kirke mandag 31. oktober kl. 10.30. La oss huske å be for den avdøde Idar! Og la oss støtte Bozena i disse vanskelige tider!

Takk til p. Felix for de flotte sveitsiske klokkene til Kirken!

God søndag til alle!