Kunngjøringer søndag 23. oktober – 30. uke i det alminnelige kirkeår

  • Etter høymessen er det rosenkrans før kirkekaffe. Messe på engelsk kl. 16.00
  • Mandag til fredag messe kl. 18.00
  • Rosenkrans før alle messer med unntak av torsdag, da etter messen
  • Tilbedelse torsdag kl. 17.30
  • Fredag er festen for de hellige Simon og Judas
  • Lørdag rosenkrans kl. 9.00 og messe kl. 9.30
  • Søndag messe på polsk kl. 9.00 og kl. 14.00 og høymesse på norsk kl. 11.00

Takk til p. Dariusz fra Molde som feiret den hellige messen da jeg var på prestemøte! Takk til p. Gregor fra St. Paul menighet i Bergen som feiret messen på lørdag og i dag!
Takk også til alle som hjelper med stort og smått i menigheten vår!

Vi nærmer oss november – husk å lage til lister for avdøde som dere ønsker vi skal be for! Listene kan leveres prestene.

God søndag til dere alle!