Kunngjøringer søndag 16. oktober – 29. uke i det alminnelige kirkeår

  • Etter messen idag er det rosenkrans før kirkekaffe.
  • I dag kl. 17.00 er det messe i Ulsteinvik.
  • Biskopen gjennomfører denne uken prestemøte i stiftet. Det medfører noen endringer i messetidene:
    Mandag til onsdag messe kl. 10.00, torsdag kl. 9.00 og fredag messe kl. 10.00.
  • Rosenkrans mandag til fredag kl. 18.00.
  • Lørdag messe i Hareid kl. 17.00.
  • Søndag messe på polsk kl. 9.00 og kl. 14.00, høymesse på norsk kl. 11.00 og messe på engelsk kl. 16.00.

Det nærmer seg november, måneden vi spesielt ber for de døde. Navnelister kan gis til prestene.

Takk til familien Nes for katekese for konfirmantene og foreldrene som deltok aktivt!
Menigheten har fått en ny støvsuger i gave fra en familie i menigheten. Takk for deres generøsitet og takk til alle som støtter menigheten økonomisk!
Takk til damene som har hjulpet med syarbeid i sakristiet! Takk til alle som hjelper til i sakristiet, i kirken og hagen!

Mandag 31. oktober kl. 19.00 arrangeres en konsert i Kirken. Se oppslag i menighetssalen og Kirken. Billetter kan kjøpes i Kirken og på «Systua» på Moa. Etter konserten blir det kirkekaffe.

God søndag til alle!