Biskop Erik Vardens minneord om pave Benedikt XVI emeritus (1927 – 2022)

…en trofast og utrettelig tjener i Herrens vingård, har fått vende hjem til vår himmelske Fars hus. Vi skylder ham mye. La oss be for ham med ærbødig takknemlighet. Måtte han hvile i fred og oppstå i herlighet! 

Les mer hos katolsk.no.