Kunngjøringer 1. januar 2023 – Guds mor

  • Messe i dag kl. 14.00 på polsk, høymesse kl. 11.00 og messe på norsk kl. 18.00 (ikke messe på polsk kl. 9.00).
  • Mandag til torsdag messe kl. 18.00
  • Onsdag rosenkrans kl. 17.30
  • Torsdag tilbedelse kl. 17.30
  • Fredag er høytiden for Herrens åpenbaring. Etter høymessen kl. 18.00 ber vi litaniet til Jesu hjerte.
  • Lørdag er første lørdag i januar med skriftemål kl. 8.30, rosenkrans kl. 9.00 og votivmesse for Marias rene hjerte kl. 9.30.
  • Lørdag kl. 10.00 katekese for førstekommunion.
  • Lørdag kl. 12.30 messe for alle.
  • Lørdag messe i Volda kl. 17.00, på Uppheim (storsalen oppe). «Santo Nino-messe» 2023.
  • Søndag messe på polsk kl. 9.00 og kl. 14.00. Prekommunion-katekese kl. 10.00. Høymesse kl. 11.00 og messe på engelsk kl. 16.00.

28. desember døde Anne Nora Skylstad. Det blir bisettelse fredag 13. januar kl. 12.00.

Vi har hatt valg av nytt menighetsråd.
Følgende ble valgt for tre år: 1. Rafal Kmiec 2. Bartlomiej Kugler 3. Jadwiga Drabløs 4. Elaine E. Somoza 5. Astrid Holen 6. Nandi Stewart-Payne 7. Mila Romero Polini.

Vi har oppgradert sikkerhetskameraene i Kirken. Nye kamera er på plass.

Jeg vil takke alle for årets som har godt. Det har vært en sann glede å se menigheten våkne til liv etter noen spesielle år.

Jeg ønsker alle et godt og velsignet nytt år!
Fr. Waldemar