Kunngjøringer 25. desember – Herrens fødsel

I dag er det messe i Ikornnes kirke

26.12 mandag 2. juledag
11.00 Messe på norsk
17.00 Messe i Volda – Uppheim

27.12 tirsdag
17.00 Messe i Ulstein Kirke
18.00 Messe

  • Onsdag til fredag messe kl. 18.00
  • Onsdag rosenkrans kl. 17.30
  • Torsdag tilbedelse kl. 17.30
  • Lørdag takksigelsesmesse kl. 18.00
  • Søndag høymesse på norsk kl. 11.00, messe på polsk kl. 14 og messe på norsk kl. 18.00.
  • Ingen katekese på søndag 1. januar

Takk til alle som har gjort Kirken klar til jul! Kirken er blitt veldig vakker. Takk også til alle som gjennom året har bidratt til menigheten! Det har vært en stor glede for meg å se, at vi er tilbake i normal drift etter noen spesielle år

Mange ganger og på mange måter talte Gud fordum til våre fedre gjennom profetene. Men nå, ved tidenes ende, har han talt til oss gjennom Sønnen… Hebr 1,1–6

Hvilke tegn trenger vi? Hva mer må skje i våre liv for at vi skal forstå at det ikke er Gud som trenger oss, men vi som trenger Gud.
    Vi er hjelpeløse mot krig, sykdom og menneskers onde hjerter, også dem som står oss nær. Jesu fødsel gir et nytt perspektiv. Den gir lys til å forstå hva som er menneskelig uakseptabelt. Jesus trer inn i vårt hverdagsliv og vil lede oss gjennom vanskene vi møter.
    Denne julen, 2022, takker jeg alle i menigheten for det gode dere har gitt til Vår Frue menighet. Jeg vil uttrykke mine beste ønsker, først til p. Felix, diakon Svein, menighetsrådet og dere, kjære brødre og søstre, om at dere skal oppdage tegnene som Gud gir oss i livet og bli fylt av Guds fred og glede.
    Måtte Gud velsigne dere med all himmelens velsignelse!

Deres menighetsprest,
Fr. Waldemar Jachymczak