Kunngjøringer 28. mai | Pinsedag

  • I dag er det messe på engelsk kl. 16.00 med Maria-prosesjon og kirkekaffe.
  • Mandag til fredag messe kl. 18.00.
  • Onsdag er det festen for Jomfru Marias gjesting hos Elisabeth, rosenkrans kl. 17.30 der vi ber gledens mysterier.
  • Torsdag tilbedelse kl. 17.30.
  • Fredag er første fredag i juni, Jesu hjerte-måneden. Etter messen kl. 18.00 er det Jesu hjerte-andakt.
  • Lørdag skriftemål kl. 8.30, rosenkrans kl. 9.00 og messe kl. 9.30. Messe i Volda kl. 17.00.
  • Søndag er høytiden for Den Hellige Treenighet. Messe på polsk kl. 9.00 og kl. 14.00, høymesse kl. 11.00 og messe i Ikornnes kl. 17.00.

For at menigheten skal få en Bonibuss, trenger vi å dokumentere at vi har behov. Jeg ber alle som har et behov for kirkeskyss om å skrive seg på listen i menighetssalen. Det er realistisk å tilby skyss på strekningen Hessa til Moa.

Jeg minner om barneleir i regi av NUK. Ta kontakt om du er interessert! Leiren er fra 26. juni til 1. juli på Vestnes for barn i alderen 8 til og med 12 år.

Kollekten i dag går uavkortet til Caritas Ukraina. Fra den 9. til den 11. mai foretok Kardinal Anders Arborelius (Stockholm) og Biskop Erik Varden (Trondheim) et solidaritetsbesøk i Ukraina i Bispekonferansens navn, på vegne av alle katolikker i de nordiske land. De ble dypt grepet av hva de så — av prøvelsen Ukraina gjennomgår, av den stadige trusselen som rammer sivile mål, av grusomheter begått mot forsvarsløse og mot barn, men også av ukrainernes mot, utholdenhet og humanitære innsats. Jeg ber dere støtte våre ukrainske brødre og søstre i denne pinsen.

God pinsesøndag til dere alle og gratulerer med dagen til Kirken vår!