Kunngjøringer 7. juli | 14. søndag i det alminnelige kirkeår

Vi er nå i juli, og det betyr sommertid i vår menighet. Det er ikke messer på messestedene, og på søndager er det kun messe på polsk kl. 9.00 og høymesse kl. 11.00.

  • Mandag til fredag: messe kl. 18.00
  • Onsdag: rosenkrans kl. 17.30
  • Torsdag: tilbedelse kl. 17.30
  • Søndag: messe kl. 9.00 på polsk og høymesse kl. 11.00

En stor takk til Jean Claude som organiserte buss til Selja, og til alle som deltok! Vi var rundt 90 personer som var samlet og ba for vår menighet.

I høymessen i dag har vi med oss Ivan og Edvard. Ivan jobber i Trondheim stift, og Edvard er en av våre nye seminarister. Jeg oppfordrer dere til å be spesielt for ham i de kommende årene.

Takk til alle som hjelper i kirken med vasking, maling, vedlikehold og alt annet! På ny, takk til alle som støtter arbeidet i kirken økonomisk!

God søndag til alle!