Kunngjøringer 11. februar | 6. søndag i det alminnelige kirkeår

  • I dag er det messe kl. 16.00 på engelsk.
  • Mandag til fredag messe kl. 18.00.
  • Onsdag rosenkrans kl. 17.30.
  • Torsdag tilbedelse kl. 17.30.
  • Fredag er det korsvei kl. 17.30.
  • Lørdag katekese for konfirmanter kl. 10.00, messe for alle kl. 12.30, og prekonfirmasjon kl. 12.30 – 14.00.
  • Søndag er det messe på polsk kl. 9.00 og kl. 14.00, høymesse kl. 11.00, og messe i Ulsteinvik kl. 17.00.

Vi starter et prosjekt i kirken knyttet til skriftestolen. Den skal lydisoleres. Dette arbeidet vil pågå de neste to-tre ukene. Det skal også settes opp rekkverk i trappen opp til orgelet. Arbeidet utføres av frivillige, en stor takk til dere!

Askeonsdag

På onsdag er det Askeonsdag. Lever inn palmegrener til kirken slik at vi kan bruke det til asken! Jeg minner om faste og abstinens denne dagen.

God søndag til alle!