Kunngjøringer 4. februar | 5. søndag i det alminnelige kirkeår

  • I dag er det messe i Ikornnes kl. 17.00.
  • Mandag til fredag er det messe kl. 18.00.
  • Onsdag er det rosenkrans kl. 17.30.
  • Torsdag er det tilbedelse kl. 17.30.
  • Fredag etter messen er det tilbedelse og møte i Stella Maris.
  • Lørdag er det messe på Hareid kl. 17.00.
  • Søndag er det messe på polsk kl. 9.00 og kl. 14.00, høymesse kl. 11.00 og messe på engelsk kl. 16.00.

Takk til alle som hjelper til, og særlig til p. Bene som har vært her for å hjelpe meg! Takk til Patrizia og Milla for katekese for barna! Takk til alle som bidrar i kirken, særlig Priska og alle ministrantene! Jeg er veldig glad for at så mange bidrar til driften av menigheten vår.

Husk at onsdag om ti dager, den 14. februar, er det askeonsdag!

God søndag til alle!