Kunngjøringer 28. januar | 4. søndag i det alminnelige kirkeåret

  • I dag er det messe på engelsk kl. 16.00.
  • Mandag til fredag er det messe kl. 18.00.
  • Onsdag er det rosenkrans kl. 17.30.
  • Torsdag er det tilbedelse kl. 17.30.
  • Fredag er festen for Herrens fremstilling i tempelet. Skriftemål er tilgjengelig fra kl. 17.00. Messen starter med velsignelse av lys i menighetssalen etterfulgt av en prosesjon til kirken. Etter messen ber vi litaniet til Jesu hjerte.
  • Lørdag er den første lørdagen i februar. Skriftemål kl. 8.30, rosenkrans kl. 9.00 og messe kl. 9.30. Katekese for førstekommunion kl. 10.00 og messe kl. 12.30. Messe i Volda kl. 17.00.
  • Søndag er det messe på polsk kl. 9.00 og kl. 14.00. Katekese før kommunion kl. 10.00. Høymesse kl. 11.00 og messe på Ikornnes kl. 17.00.

Takk til alle som hjelper i kirken, og en spesiell takk til alle som har bidratt til helgens retrett! Takk til Priska og ministrantene!

God søndag til alle!