Kunngjøringer 21. januar | 3. søndag i det alminnelige kirkeår

  • I dag er det messe i Ulsteinvik kl. 17.00.
  • Mandag til fredag er det messe kl. 18.00.
  • Onsdag rosenkrans kl. 17.30.
  • Torsdag tilbedelse kl. 17.30.
  • Torsdag er festen for apostelen Paulus’ omvendelse, og fredag er festen for den hellige Eystein.
  • Fredag til søndag er det polsk retrett i menigheten.
  • Lørdag er det messe kl. 17.00 på Hareid.
  • Søndag messe på polsk kl. 9.00 og kl. 14.00, høymesse kl. 11.00 og messe på engelsk kl. 16.00.

Tusen takk til alle som hjelper i Kirken, særlig til Priska og alle ministrantene!

God søndag til alle!