Kunngjøringer 18. februar | 1. søndag i fastetiden

  • I dag er det messe i Ulsteinvik kl. 17.00.
  • Mandag til fredag er det messe kl. 18.00.
  • Onsdag er det rosenkrans kl. 17.30.
  • Torsdag er det tilbedelse kl. 17.30.
  • Fredag er det korsvei kl. 17.30.
  • Lørdag kl. 10.00 er det ministrantøvelse, og messe på Hareid kl. 17.00.
  • Søndag er det messe på polsk kl. 09.00 og kl. 14.00, høymesse kl. 11.00 og messe på engelsk kl. 16.00.

Torsdag er festen for Den hellige apostelen Peters stol.

Menigheten har flere prosjekter som vi jobber med nå. Vi er snart ferdig med å pusse opp skriftestolen, og i mai vil vi gjøre et større arbeid med inngangspartiet til kirken. Se oppslag bak i kirken om hvordan du kan støtte dette arbeidet.

Takk til alle foreldrene som sender sine barn til katekese, takk til familien Nes som hjelper med katekesen, og takk til alle som bidrar i kirken!

Velsignet søndag til alle!