Kunngjøringer 6. august 2023 | Herrens forklarelse

  • Mandag til fredag messe kl. 18.00
  • Onsdag rosenkrans kl. 17.30
  • Torsdag tilbedelse kl. 17.30

Onsdag 9. august er festen for hellige Teresia Benedikta av Korset, jomfru og martyr, vernehelgen for Europa

Hver søndag i august messe kl. 9.00 på polsk og høymesse på norsk kl. 11.00.

Jeg minner alle om at påmelding til førstekommunion (barn født i 2016) og konfirmasjonsundervisning (ungdom født 2010) kan gjøres ved å skanne QR-koden eller gå inn på vedlagt link.

Takk til Priska for hjelp i sakrestiet og kirken!

God søndag til alle!

Førstekommunion
Konfirmasjonsundervisning