Kunngjøringer 13. august | 19. søndag i det alminnelige kirkeår

  • Mandag til fredag messe kl. 18.00. Mandag er minnedagen for den hellige Maximilian Maria Kolbe
  • Tirsdag er høytiden for Jomfru Marias opptagelse i himmelen
  • Onsdag rosenkrans kl. 17.30
  • Torsdag tilbedelse kl. 17.30
  • Lørdag er det ingen messe
  • Søndag messe på polsk kl. 9.00 og høymesse kl. 11.00

Husk registrering for prekommunion og prekonfirmasjon barn som er født i 2016 og 2010. I vårt stift er det to år med undervisning før konfirmasjon og første kommunion. QR-kode for registrering er bak i kirken og på våre nettsider [se forrige kunngjøring].

Takk for alle som bidrar i kirken! Husk at Kirken er vårt felles hjem!

God søndag til alle!