Kunngjøringer 20. søndag i det alminnelige kirkeår | 20. august

  • Messe fra mandag til fredag kl. 18.00.
  • Onsdag rosenkrans kl. 17.30.
  • Torsdag tilbedelse kl. 17.30.
  • Torsdag er festen for den hellige Bartolomeus.
  • Lørdag er det ingen messe i august.
  • Søndag messe på polsk kl. 9.00 og høymesse kl. 11.00.

Prekonfirmasjon (ungdom født i 2010) og prekommunion (barn født i 2016) må huske å registrere seg for undervisning. Se bak i kirken og på nettsidene våre for mer informasjon!

Takk til diakon Svein som kommer så ofte til Ålesund for å preke og hjelpe meg! Takk til Priska, ministranter og alle andre som hjelper til i kirken!

God søndag til alle!