Kunngjøringer 27. august | 21. søndag i det alminnelige kirkeår

Velkommen til p. Dariusz!

Vi ønsker p. Dariusz velkommen til Vår Frue menighet! Takk til alle som har hjulpet når jeg har vært alene! Det blir en stor velsignelse for menigheten å få to prester igjen.

Kommende uke

  • Messe mandag til fredag kl. 18.00.
  • Onsdag rosenkrans kl. 17.30.
  • Torsdag tilbedelse kl. 17.30.
  • Fredag er første fredag i september. Som vanlig feirer vi votivmesse for Jesu hellige hjerte, etterfulgt av Jesu hjerte andakt.
  • Lørdag er første lørdag i september. Klokken 8.30 skriftemål, kl. 9.00 rosenkrans, og messe kl. 9.30. Klokken 10.00 er det første katekese for årets førstekommunionsbarn. Messe kl. 12.30.
  • Lørdag er det også messe kl. 17.00 i Volda, messene i Volda blir i sykehuskapellet denne gangen.
  • Søndag messe på polsk kl. 9.00 og kl. 14.00, høymesse kl. 11.00, og messe på Ikornes kl. 17.00.

God søndag til alle!