Kunngjøringer 3. september | 22. søndag i det alminnelige kirkeår

  • I dag er det messe i Ikornnes kl. 17.00
  • Mandag til fredag messe kl. 18.00
  • Onsdag rosenkrans kl. 17.30
  • Torsdag tilbedelse kl. 17.30
  • Fredag tilbedelse etter messen, etterfulgt av møte i Stella Maris
  • Fredag er festen for Jomfru Marias fødsel
  • Lørdag kl. 10.00 er det møte med barn som skal starte på førstekommunion dette året sammen med foreldre. Messe for alle ca kl. 11.00.
  • Lørdag er det messe på Hareid lørdag kl. 17.00
  • Søndag messe på polsk kl. 9.00 og kl. 14.00, høymesse kl. 11.00 og messe på engelsk kl. 16.00.

Takk til alle som hjelper til i Sakristiet og i Kirken!

God søndag til alle!