Kunngjøringer 10. september | 23. søndag i det alminnelige kirkeåret

  • I dag holdes det messe på engelsk kl. 16.00.
  • Mandag til fredag er det messe kl. 18.00.
  • Onsdag holdes rosenkransen kl. 17.30.
  • Torsdag er det tilbedelse kl. 17.30, og i tillegg markerer vi festen for Korsets opphøyelse med en korsvei etter messen kl. 18.00.
  • Lørdag er den første katekesedagen for konfirmanter og prekonfirmasjon. De som deltok i katekesen i fjor, møter kl. 10.00 til 13.00. Ungdom født i 2010 møter kl. 12.30 for prekommunionsundervisning.
  • Søndag holdes messe på polsk kl. 9.00 og kl. 14.00, høymessen kl. 11 og messe i Ulsteinvik kl. 17.00. Den tredje søndagen har vi et spesielt fokus på barn og familier i høymessen og den polske messen kl. 14.00. Barn som deltar i katekese oppfordres sterkt til å delta i en av disse messene.

På tirsdag feirer vår tidligere apostoliske administrator, biskop Bernt av Oslo, 70 år. Jeg oppfordrer alle til å be for biskop Bernt denne dagen.

En særlig takk til Milla og Patricia for hjelp med katekese, til Priska for hjelp i sakrestiet, og til alle andre som bidrar til kirken!