Kunngjøring 9. juli | 14. søndag i det alminnelige kirkeår

Kjære alle sammen. Takk til alle som ble med og gjorde gårsdagens pilegrimstur til en fantastisk dag! Særlig takk til Priska, Pål Johannes og alle ministrantene som deltok!

Uken som kommer:

  • Mandag til fredag messe kl. 18.00
  • Onsdag rosenkrans kl. 17.30
  • Torsdag tilbedelse kl. 17.30
  • Ingen messe på lørdag
  • Søndag messe på polsk kl. 9.00 og høymesse kl. 11.00

Husk, det er ikke messe på messestedene i juli og august!

Tirsdag er festen for Den hellige Benedikt.

Velsignet søndag til alle!