Kunngjøringer 2. juli | 13. søndag i det alminnelige kirkeår

Bønnevandring før messen på Selja. Les mer om Selja og seljumannamesse

Pilegrimstur til Selja

Lørdag er høytiden for den hellige Sunniva. Menighetens pilegrimstur til Selja finner sted på lørdag. Vi reiser fra kirken kl. 8.00. Det er svært hyggelig at nabomenigheten i Molde også kommer i år. Husk at alle må betale for båten selv!

  • I dag er det messe kl. 9.00 på polsk og høymesse kl. 11.00.
  • Fra mandag til fredag er det messe kl. 18.00.
  • På onsdag er det rosenkrans kl. 17.30.
  • På torsdag er det tilbedelse kl. 17.30.
  • Fredag er første fredag i juli, og det vil være en votivmesse for Jesu hjerte kl. 18.00, etterfulgt av andakt til Jesu hjerte.
  • På søndag er det messe på polsk kl. 9.00 og høymesse kl. 11.00.

Husk at det ikke er messe på messestedene i juli.

Takk til alle som bidro i Ragnhilds begravelse. Husk å ha Ragnhild i deres bønner!

Mandag er festen for apostelen Thomas.

God søndag til alle!