Kunngjøringer 4. september – 23. søndag i det alminnelige kirkeår

Takk til Milla og Patricia som er kateketer for førstekommunionsbarna! De hadde sin første katekesedag i går. Takk også til alle foreldre som sendte barna sine! Det er veldig kjekt, at så mange sender barna sine til katekese.

  • I dag er det messe i Ikornnes kirke kl. 17.00
  • Mandag til fredag messe kl. 18.00
  • Onsdag rosenkrans kl. 17.30
  • Torsdag tilbedelse kl. 17.30
  • På torsdag er det festen for Jomfru Marias fødsel. Høymesse kl. 18.00.
  • Lørdag messe på Hareid kl. 17.00
  • Søndag messe på polsk kl. 9.00 og kl. 14.00, høymesse på norsk kl. 11.00 og messe på engelsk kl. 16.00.

Takk for hjelpen i sakristiet og i hagen! Det er en velsignelse, at menigheten har så mange som hjelper til.

Etter messen er det kirkekaffe – ikke gå hjem!

God søndag til alle!