Kunngjøringer 11. september – 24. søndag i det alminnelige kirkeår

  • I dag er det messe på engelsk kl. 16.00.
  • Mandag – fredag messe kl. 18.00.
  • Onsdag er det festen for Korsets opphøyelse. Rosenkrans kl. 17.30, høymesse kl. 18.00 etterfulgt av korsvei.
  • Torsdag tilbedelse kl. 17.30.
  • Fredag tilbedelse etter messen etterfulgt av møte for Stella Maris.
  • Lørdag kl. 10.00–13.00 katekese for konfirmanter og kl. 12.30–14.00 katekese for prekonfirmasjon. Messe kl. 12.30 for alle. Registering for katekesene ved oppmøte.
  • Søndag messe på polsk kl. 9.00 og kl. 14.00. Høymesse på norsk kl. 11.00 og messe i Ulsteinvik kl. 17.00.

Takk for hjelpen i sakristiet, hagen, kirken og til alle som ministrerer!
Etter alle messer på søndag er det kirkekaffe.
God søndag til alle!