Kunngjøringer 28. august – 22. søndag i det alminnelige kirkeår

Kommende uke

  • Mandag til fredag messe kl. 18.00
  • Onsdag rosenkrans kl. 17.30
  • Torsdag tilbedelse kl. 17.30

På mandag feirer vi den hellige Johannes Døperens martyrdød.

Fredag er første fredag i september. Skriftemål fra kl. 17.00, messe etterfulgt av Jesu hjerteandakt kl. 18.00.

Lørdag er første lørdag i september. Skriftemål fra kl. 8.30, rosenkrans kl. 9.00 etterfulgt av messe for Marias rene hjerte.

På lørdag også messe i Volda kl. 17.00

Messer på søndag

  • Messe på polsk kl. 9.00 og kl. 14.00
  • Høymesse på norsk kl. 11.00
  • Messe på Ikornnes kl. 17.00

Katekese

I september starter katekese for førstekomunion og konfirmasjon. Husk at alle katekeser med oss er to år.

  • Lørdag 3. september er det katekese for førstekommunion kl. 10.00 (barn født i 2014), messe kl. 12.30.
  • Lørdag 3. september kl. 12.30 er det første katekese for prekommunion (barn født i 2015).
  • Katekese for konfirmanter er første gang den 17. september. Mer informasjon kommer i kunngjøringen.

Takk til alle som bidrar til Kirken! På fredager etter messen vasker vi kirken.

Etter høymessen er det kirkekaffe. Takk til alle som bidrar til kirkekaffene, gjennom organisering, baking og økonomisk!

God søndag til alle!