Kunngjøringer 3. desember | 1. søndag i advent

  • I dag er det katekese for prekommunionen kl. 10.00 og messe i Ikornes kl. 17.00.
  • Fra mandag til fredag er det messe kl. 18.00.
  • Onsdag er det rosenkrans.
  • Torsdag er det tilbedelse kl. 17.30.
  • Fredag er høytiden for Jomfru Marias uplettede unnfangelse, en av de største Marias festene gjennom året.
  • Fredag også Roratemesse kl. 6.30. Dette er en spesiell messe som feires i advent. Etter messen har vi felles frokost. Høymesse kl. 18.00 etterfulgt av tilbedelse organisert av Stella Maris. Etter tilbedelse er det møte i Stella Maris-gruppen.
  • Lørdag får vi besøk av p. Valdemaras, som er en litauisk prest. Det er et møte på litauisk fra kl. 12.00-15.00. På lørdag er det ingen messe i Hareid.
  • Søndag er det messe på polsk kl. 9.00 og kl. 14.00, høymesse kl. 11.00 og messe på engelsk kl. 16.00.

Biskop Erik vil feire høymessen på søndag. I denne messen vil fire personer bli tatt opp i kirkens fulle felleskap. Be for dem gjennom uken! Etter messen blir det stor kirkekaffe. Menighetsrådet inviterer til juleverksted for barn kl. 10.00 og etter messen kl. 11.00.

På tirsdag vigsles en ny kirke i vårt stift. Munkene på Munkeby får endelig sin klosterkirke. Jeg oppfordrer alle til å be for munkene på tirsdag.

Takk til Pål Johannes og Wioletta for katekese i går!

Takk til alle som hjelper til i kirken! Uten dere ville vi ikke hatt en så fin kirke og et så godt samhold i menigheten.

God advent til alle!