Kunngjøringer 26.11.2023 | Høytiden for Kristi Konge

  • I dag er det messe kl. 16.00 på engelsk
  • Mandag til fredag messe kl. 18.00
  • Onsdag rosenkrans kl. 17.30
  • Torsdag er det tilbedelse kl. 17.30, etterfulgt av messe for den hellige Andreas
  • Fredag er første fredag i desember, skriftemål fra kl 17.00, votivmesse for Jesu hjerte kl. 18.00 etterfulgt av litaniet til Jesu hjerte
  • Lørdag er første lørdag i desember, skriftemål kl. 8.30, rosenkrans kl. 9.00 og messe kl. 9.30 Katekese kl. 10.00 for barn som går til førstekommunion. Messe kl. 12.00. I Volda, sjukehuskapellet, messe kl. 17.00
  • Søndag er den 1. søndag i advent. Messe på polsk kl. 9.00 og kl.14.00, høymesse kl. 11.00 og messe på Ikornes kl. 17.00. Husk at det er prekommunion undervisning kl. 10.00 på søndag. St. Nikolas vil også komme på besøk til menigheten på denne dagen.

10. desember kommer biskop Erik på besøk til vår menighet.

Menigheten trenger flere lektorer og kateketer. Ta kontakt med prestene om du kan hjelpe!

Takk til diakon Svein, Marius, Andreas, Priska, ministrantene og alle som hjelper i Kirken!

Etter messen feirer vi p. Darius som har fylt år.

God søndag til alle!