Kunngjøringer 9. desember | 2. søndag i advent

  • I dag er det juleverksted for barn etter høymessen kl. 11.00. I denne messen vil biskop Erik Varden delta. Etter messen er det utvidet kirkekaffe.
  • Messe på engelsk kl. 16.00
  • Mandag til fredag er det messe kl. 18.00
  • Onsdag rosenkrans kl. 17.30
  • Torsdag tilbedelse kl. 17.30
  • Fredag er det roratemesse kl. 6.30, etterfulgt av frokost.
  • Lørdag er det katekese for konfirmanter kl. 10.00, messe for alle kl. 12.30 og prekonfirmasjon kl. 12.30.
  • Søndag messe på polsk kl. 9.00 og kl. 14.00, høymesse kl. 11.00 og messe i Ulsteinvik kl. 17.00.

Etter messen mandag til fredag vil p. Dariusz holde en kort bibelrefleksjon på polsk, etterfulgt av stille tilbedelse og tid for skriftemål.

Denne uken ble klosterkirken på Munkeby innviet. Husk brødrene i deres bønner!

Tirsdag er minnedagen for den hellige Lucia og på torsdag er det minnedagen for Johannes av Korset.

Sogneprest i Vår Frue kirke

I forkant av messen i dag ble pater Waldemar tatt i ed av biskop Erik som ny sogneprest i Vår Frue kirkes menighet med virkning fra 10. desember 2023. Menigheten gratulerer sin kjære prest og ber om Guds velsignelse over videre tjeneste!